04 / 07 / 2022

Loft Grup Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


Loft Grup Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Batuhan Çalık tarafından kuruldu.Loft Grup Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Limited Şirketi bugün Kağıthane'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Batuhan Çalık tarafından kuruldu.

Loft Grup Gayrimenkul Yatırımları Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL A.Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi Şahıslarla şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak kaydı ile onların hisse senetlerini, tahvillerini almak, satmak, devretmek. B.Şirket ihtiyacı için gerekli taşıt ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, ihtiyaç fazlasını satmak bunlar üzerine ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. C.Şirket faaliyetlerinin tahakkuku için edindiği gayrimenkulleri üzerinde turistik amaçlar dahil her türlü fabrika, işletme, tesis kurabilir, bunları bizzat işletebilir, işlettirebilir, kiralayabilir, gerektiğinde şahsi ve ayni haklar, leh ve aleyhinde ipotekler, satış vaadi sözleşmeleri tesis ve akdedebilir, gerektiğinde bunları fek ve devredebilir. YATIRIM A.Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli makine, teçhizat ve donanımı, araç ve gereçleri alıp satabilir, işletebilir, teknik, malzeme, mamul, yarı mamul, hammadde ve yardımcı maddeler ile ihtiyaç fazlası madde ve malzemeleri keza alıp-satabilir, depolayabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. B.Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü konularda yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel, resmi, ve özel kişi ve kuruluşlarla geçici veya sürekli ortaklıklar, iştirakler, proje barında işbirlikleri kurabilir, bu kuruluş ve işletmelerletemsilcilik, Komisyonculuk, distribütörlük, bayilik anlaşmaları oluşturabilir, faaliyetleriyle ilgili lisans, alameti farika, telif hakkı, patent, know- how anlaşmaları akdedebilir, gerektiğinde bu haklarını devredebilir. C.6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca kanuni vecibelerini yerine getirmek şartı ile ortaklıklar kurmak, mevcut ortaklıklara ortak olmak. D.Tapu ve kadastro dairelerinde, gerçek ve tüzel, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla firma adına düzenlenecek vekaletlerle akitli ve akitsiz her türlü işlemi yapabilmek DANIŞMANLIK, A.Her türlü emlak komisyonculuğu, her türlü gayrimenkul komisyonculuğu ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil Köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, ve bu konularda danışmanlık yapmak. B.Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller arsa, arazi, konutlar, işyerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve Kuruluşlarla ilgili ihale, alım-satım kiralama, inşaat, yatırım, değer tespitleri, teknik şartname, imar mevzuatı ve standartlara uygunluk, rantabilite konularında araştırma, fizibilite, geliştirme ile her türlü yönetim (yöneticilik), temizlik, bakım, onarım ve bunlarla ilgili kontrol, kiralama, koruma ve bilcümle servis hizmetleri vermek suretiyle danışmanlık yapmaktır. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabıma arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarman inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.