Lojman satışı ne zaman?

Lojman satışı ne zaman?

Torba Tasarı gereğince lojmanlar satılabilecek. Peki, hangi lojmanlar satılacak? Lojman satışı ne zaman ne zaman başlayacak?


Torba Tasarı gereğince kat mülkiyeti kurulan lojmanlar bağımsız bölümler halinde, üzerinde kat mülkiyeti kurulmamış lojmanlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak ihale yoluyla satılacak.

 

10 yılını doldurmuş lojmanlar satışa konu olabilecekken savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan lojmanlar satılamayacak.

 

Öncelikli satın alma hakkı sahibinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilecek. Tebligatta ihale bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilecek. 

 

Oturduğu lojmanı satılanlara da tebligat yapılacak. Bu tebligat ile memurun konutu iki ay içerisinde tahliye etmesi istenecek.

 

Lojman satışı ne zaman?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan ve kabul edilen Torba Tasarı, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. 

 

Bu onayın ardından kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yürürlük tarihi yayım tarihinden farklı bir tarih ise, bu tarih de yine kanun içerisinde belirtilecek. Böylece resmi olarak lojman satışlarına başlanabilecek.

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com