Lojmanları kim satacak?

Lojmanları kim satacak?Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ kapsamında lojmanların satış süreci şekillendi. Peki, lojmanları kim satacak?


4706 sayılı Kanun gereğince, kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli olan kamu konutları Kurumların talebi üzerine satışa konu edilebiliyor.

Lojmanların nasıl, kim tarafından ve kime satılacağı ise bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ kapsamında belirlendi.

Hangi lojmanlar satılacak?

Öncelikli alım hakkı sahibi olan personelinin satın alma talebinin bulunduğu kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarının satışına öncelik veriliyor.

Kat mülkiyeti kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti tesis edildikten sonra satışa konu ediliyor.

Lojmanları kim satacak?

Kamu konutlarının satışına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık yetkilidir. Satış işlemleri, Bakanlığın iznini müteakip Valiliklerce (Defterdarlık) yürütülür.

Kamu konutlarının satışına ilişkin işlemlerde ilgili Kurumlar; Bakanlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle, yapılacak işlemleri kolaylaştırıcı her türlü tedbiri almakla ve Bakanlık tarafından yapılması istenilecek iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.


Lojman satışlarına ilişkin tebliğ 2018!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com