Lokman Hekim İnşaat sermayesini 36 milyon TL'ye çıkaracak!

Lokman Hekim İnşaat sermayesini 36 milyon TL'ye çıkaracak!

Lokman Hekim İnşaat'ın 24 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 36 milyon TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.


Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar dağıtımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımı onayı için SPK'ya başvurusu hakkında açıklama yaptı. 

Lokman Hekim İnşaat'ın 24 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12 milyon TL bedelsiz artırılarak 36 milyon TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021

193.207,546

  

96.603,773

50,00000

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELKMH00021

Nâma

B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013

23.806.792,454

  

11.903.396,227

50,00000

B Grubu

B Grubu, LKMNH, TRELKMH00013

Hamiline

 

Lokman Hekim İnşaat'ın KAP açıklaması:
Şirketimizin 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 12.000.000 TL (%50) bedelsiz artırılarak 36.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.