Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Adriana Ozdolanbay tarafından kuruldu.Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Adriana Ozdolanbay tarafından kuruldu.

Lüx Barış Turizm Seyahat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
MADDE : 3 - Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Karayolu ile Şehir içi, şehirlerarası ve Uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 2- Her türlü seyahat, gezi ve turlar düzenlemek. 3- Karayolu ile Şehir içi, şehirlerarası ve Uluslararası Yük ve eşya taşımacılığı kargo taşımacılığı 4- Mevzuatın izin verdiği her türlü motorlu araç otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet, tır, minibüs, midibüs , ticari ve ticari olmayan motorlu araçların, motorsiklet, bisiklet alım satımı, ithalat ve ihracatı komisyonculuğu bunlara ait yedek parçaların alım satımı ithalat ve ihracatı 5- Yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşımacılığı ticari ve ticari olmayan mal ile yurtiçi yurtdışı kargo taşımacılığı yapmak 6- Şehiriçi okul personel ve memur servis taşımacılığı yapmak Şehiriçi ve şehirlerarası şubeler yazıhaneler açmak. Şirket yukarıda yazılı maksat ve mevzuunun tahakkuku için; a- Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Şirket maksat ve mevzuu içinde ihtira beratı, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, her türlü fikri ve sınai haklar, ticaret ünvanları alır, satar, kiralar, kiraya verir, bayilik, vekalet alım satım ve diğer mukaveleleri akt eder, turizm tesisleri kurar, işletir, devir alır ve devir eder. c- Özel veya Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen her türlü seyahat, gezi ve turlara katılmak, açılacak ihalelere girmek, tekliflerde bulunmak. d- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı yurt içinde ve dışında mukim hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurar, iş anlaşmaları yapar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, işletme teşebbüs, şirket ve firmalarını kısmen veya tamamen devir alır ve devir eder. e- Konusu ile ilgili işlemlerde kullanılmak üzere yurtiçi ve yurtdışı banka ve diğer tüm finansman kuruluşları ile şahıslardan tl ve döviz kredileri alabilir. Vadeli ve vadesiz tasarruf mevduat ve döviz tevdiat hesapları açtırabilir ayrıca leasing ve factroring kuruluşları ile anlaşmalar yapabilir.

Adres:Aksaray Mah.Küçük Langa Cad. Balkan Bazaar Apt.No.71/8 FATİH