Lykia World ve Belcekız Otel icradan satışa çıkarıldı!

Lykia World ve Belcekız Otel icradan satışa çıkarıldı! Lykia World ve Belcekız Otel icradan satışa çıkarıldı!

Turistik bölgelerde bulunan oteller koronavirüsün de etkisiyle tek tek satışa çıkmaya başladı. Lykia World ve Belcekız Otel icradan rekor fiyata satışa çıkarıldı...Koronavirüs pandemisinin en çok etkilendiği sektör olan turizm sektöründe zarara uğrayan oteller tek tek icradan satışa çıkarılıyor. 

Manavgat'ta 360 milyon TL'ye dev tesis

Manavgat'ta 300 bin metrekare arazi üzerinde kurulan  villa aparttan oluşan Lykia World Hotel açık artırma usulüyle satılıyor. Otel kompleksi, misafirhaneleri ve 9 adet villa aparttan oluşan betonarme bina için 360 milyon TL fiyat biçildi. Otelin birinci satış ihalesi, 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:20'de Manavgat Adliye Sarayı C Kapısı Tarafında Kurulu Satış Salonu ( Belediye Çadırı) Manavgat / Antalya adresinde yapılacak.

Antalya/Manavgat'ta otel ve tesisleri icradan satılıktır

Fethiye'de 111.7 milyon TL'lik otel

Fethiye İcra Dairesi, Hisarönü Mahallesi Belceğiz mevkiinde bulunan Belcekız Otel'i icradan satışa çıkardı. 14 adet iki bir adet bir katl bağımsız bölüm niteliğine sahip otel için 111 milyon 793 bin 968 TL isteniyor. Fethiye Adliyesi Ek Bina İcra Müdürlüğü Giriş Kat Duruşma Salonu Yanı'nda düzenlenecek ihale 1 Eylül 2020 günğ gerçekleşecek. 

Fethiye Hisarönü'nde turistik tesis icradan satılıktır

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK'nun 127. Maddesi gereğince gönderilen satış ilanı bila tebliğ halinde adres kayıt sistemi de olmayan ilgililere ilişkin işbu gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçmekte olup, satış ilanını ilanen tebliğ edildi sayılacaktır.

7- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 12/11/2018 tarih, 2016/11107 Esas, 2018/6896 Karar sayılı içtihatı gereğince satışı yapılacak taşınmaz yönünden ihaleyi alan ihaleye girmeden önce aldığı mahcuzu mahallinde görüp kontrol etmesi ve buna göre ihaleye girmesi, aksi takdirde bu özenli davranışa riayet edilmediğinde kusurlu olduğunun kabulü gerekeceği hükme bağlanmıştır.

8- Müştemilatları gösterir Makine Mühendisine ait bilirkişi raporu ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/74 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020