M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Kaan Kayahan ve Ayhan Başar Müdürlüğü'nde 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli, Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu.M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi, Kaan Kayahan ve Ayhan Başar Müdürlüğü'nde 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli, Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde kuruldu. 


M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat malzemesi alımı satışı, ithalatı ihracatını yapmak, etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik, iç mimarlık,  restorasyon, dekorasyon, proje hizmetleri, organizasyonları ile bu konularda her türlü inşaat, taahhüt,  işlerini yapar.  2-Gerek kendi arsa ve arazileri gerekse özel ve tüzel kişilere veya hazineye ait arsa ve araziler üzerinde veya her türlü kentsel dönüşüme girmiş projelere ait arsa ve araziler üzerinde her türlü konut, toplu konut, turistik tesis, tatil köyleri ve konaklama tesisleri inşaa eder. Gayrimenkulleri kiralar, kiraya verir, işletir, satar, satın alır ve üçüncü şahıslara devreder. 3- Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli dairelerle, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. 4- Konu ile ilgili her türlü inşaat malzemeleri , araç ve teçhizatları, iş makinaları ve teçhizatlarının yurt içi alım ve satımlarını ve ithalat ve ihracatlarını yapar. 5-Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak fabrikalar, sanayii siteleri kurabilir, işletebilir, kurulmuş olanları satın alabilir. 6-Şirket, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. Amaç ve konunun gerçekleşmesi için gerekli iç ve dış kredileri temin edebilir ve bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. 7) Şirket, aldığı veya alacağı her türlü kredilerle, gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ve diğer taahhütleri için gayrimenkullerini ipotek edebilir, menkullerini rehin edebilir, kefil olabilir. Krediler temin etmek için her türlü kanuni ve hukuki iş ve işlemleri yapar. 8) Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir.  9) Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek  ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. 10) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara sponsor olabilir, yardım ve bağışlarda bulunabilir 11) Şirket, yukarıda belirtilenler dışında konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir.


M2 İnşaat Malzemeleri ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Seyhan Apartmanı 36/6