Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Akif Can tarafından 50 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da, Üsküdar, Aziz Mahmut Hudai Mahallesi'nde kuruldu.


Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Akif Can tarafından 50 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da, Üsküdar, Aziz Mahmut Hudai Mahallesi'nde kuruldu.


Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri,mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için; a. Şirket konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, mağazalar, imalathaneler ve depolar açabilir. b. Şirket konusu ile İlgili hava, deniz, kara taşıtları ile makine, teçhizat, alet, edevat, parçalar ve mamul, yarı mamul, ve hammaddelerin alım satımı, ticareti, ithali, ihracı, imalatı, mümessilliğini ve taahhüdü işlerini yapmak, c. Şirket konusu ile ilgili ruhsat, imtiyaz, patent, ihtira beratı, marka, model, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, satar, devralır, devreder, kiralar, kiraya verir.  d. Konusu ile ilgili her tür menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, malik, olduğu veya kiraladığı gayrimenkul mallar üzerinde her türlü bina, tesis, fabrika, depo ve benzerlerini bizzat inşa edebilir veya üçüncü şahıslara ettirebilir, gayrimenkul malları üzerinde irtifak, ipotek ve diğer sınırlı ayni hakları tesis edebilir, devir edebilir ve bunları kaldırabilir.  e. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 


Macan İnşaat Gayrimenkul İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Aziz Mahmut Hudai Mah. Ahmet Çelebi Çıkmazı Sk. 1-3/2