06 / 07 / 2022

Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi 2022'ye ertelendi!

Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi 2022'ye ertelendi!

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunda mahalleye dönüşen köylerde ikamet eden tüketicilerle ilgili düzenlemeler de bulunduğuna dikkat çeken Avukat Doğan, mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisinin ertelendiğini söyledi...Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi ertelendi. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı avukat İzzet Doğan, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi tahsilinin 2022 yılı sonuna kadar kadar ertelendiğini ve su faturalarının da aynı tarihe kadar indirimli olması gerektiğini söyledi. Avukat Doğan, haksız tahsil edilen emlak vergisi ödemelerinin geri alınabileceğini, su abonelerinin de faturalarını kontrol etmelerini söyleyerek tüketicileri uyardı.

Mahalleye dönüşen köylerde emlak vergisi 2022 ye ertelendi!

Vatan'da yer alan habere göre; Doğan şu ifadeleri kullandı; "Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl alınmayacağı düzenlenmiş, daha sonra bu süre 6 yıla çıkartılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştı. "Şimdi bu muafiyet süreleri; Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunla, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
 
Bunun dışında 6360 sayılı Kanunla mahalle olan beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin beş yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulaması da 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.
 
Başlangıçta bazı belediyeler yasa gereği mahalleye dönen köy sakinlerinden Anayasa'nın, 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' diyen 73. maddesini gerekçe göstererek emlak vergisini tahsil ettiler.
 
Fakat Anayasamızın 'Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır' hükmüne göre çıkarılan kanun gereği bu vergilerin muafiyet tanınan süreler boyunca tahsil edilemeyeceği anlaşıldı.
 
Yasada belirtilen muafiyet süreleri içinde emlak vergilerini tahsil eden belediyelerden bir kısmı ise haklarını arayan bilinçli tüketicilere yaptıkları ödemeleri uzun süre sonra faizsiz olarak geri ödediler."

Doğan, haksız olarak tahsil edilen emlak vergisi iadesi için ilçe belediyesine bağlanan köylerdeki taşınmaz sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye başvurmalarının gerektiğini söyledi. Doğan, bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Yapılan başvuru üzerine belediyenin emlak vergisi biriminin düzeltme yapmaması ya da 60 gün içinde verilen dilekçeye yanıt vermemesi halinde, 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekir.
 
Yine mahalleye dönüşecek köylerde 5 yıl süreyle içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25ini geçmeyecek şekilde belirlenmişti ancak bu süre de 31.12.2022 yılına kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
 
Bu hüküm, görev ve sorumluluk alanları daha önce genişletilen büyükşehirlerde bulunan köylerde yaşayanlara da uygulanacaktır.
 
Öte yandan konuyu yeterince değerlendiremeyen bazı belediye görevlileri tarafından geçmiş sürede suyun normal tarifeden faturalandırıldığını oysa 2022 yılı sonuna kadar  içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmişken standart tarifenin uygulanması riski vardır.
 
Tüzel kişiliğini kaybetmiş mahalleye dönen köy halkı bu konuda uyanık olmalı içme suyu ücretinin nasıl faturalandığını kontrol etmelidir."