31 / 01 / 2023

Mahkeme harçları 2015!

Mahkeme harçları 2015!

Mahkemeye başvurma ve celse harçları her sene yeniden belirleniyor. Peki, 2015 yılında Sulh mahkemelerine, Asliye mahkemelerine başvurulması halinde ne kadar harç ödeniyor? İşte mahkeme harçları 2015..Mahkeme harçları 2015!

Mahkemeye başvurma ve celse harçları her sene yeniden belirleniyor. 2015 yılında Sulh mahkemelerine, Asliye mahkemelerine,Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ve Anayasa Mahkemesine başvurulması halinde ödenecek harçlar aşağıda sıralanıyor.


Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde uygulanacak mahkeme harçları şu şekilde:

 

I- Başvurma harcı: 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    12,80

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    27,70

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 42,60

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 226,90


II- Celse Harcı: 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.) 

1.Sulh mahkemeleri: 

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (15,80 TL'den aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   15,80

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (27,70 TL'den az olmamak üzere)    (Binde 2,27)Hangi dava hangi mahkemede açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön