12 / 08 / 2022

Mahzad Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mahzad Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda Mahsa Norousta ve Mehmet Yılmaz ortaklığında kuruldu.Mahzad Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Beyoğlu'nda Mahsa Norousta ve Mehmet Yılmaz ortaklığında kuruldu.

Mahzad Turizm Otelcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir.1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 2. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 3. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 4. İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 6. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 7. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 8. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak 9. Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 10. Yemek fabrikaları, lokanta kafeterya fast food büfeleri turizm tesisleri kurmak işletmek yurt içinde ve yurt dışında iş yerleri açarak işletmek satmak, 11. Konusu ile ilgili işler için uygulama ve proje, temsilcilik ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak. amaç ile ilgili olarak marka, ihtira berat , ustalık know how ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap eder, devir ve ferağ eder ve bunların üzerinde lisans anlaşmalar yapar. 12. Şirket iç ve dış ihalelere katılmak ve taahhütlere girmek, kefil olmak kefalet vermek yerli ve yabancı firmalardan bu konularda bayilikler almak ve bayilikler vermek nakliyesini yapmak, yaptırmak, bu taahhütleri başkalarına devretmek veya başkalarından devralmak. Belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girmek. 13. Şirket her türlü teçhizat, makine alet ve edevat ile gerekli eleman ve malzemeleri imal etmek, ithal etmek, satmak,satın almak veya kiralamak ve bunlar ihraç etmek veya elden çıkarmak makine ve teçhizat ile eleman ve malzemelerin yapım ve bakım , tamirat için fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonlar , bürolar, teshir ve satış mağazalar ,ulaşım, nakliye ve ambarlama tesislerini kurmak, işletmek ve gerektiğinde elden çıkarmak. 14. İnternet ve On Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. İnternet erişimi sağlamak, İnternet üzerinden her türlü malın alım, satım işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli sektör ve faaliyet konularına ilişkin bilgi merkezleri oluşturmak ve bu bilgileri talep eden kuruluşlara pazarlamak, sanal ortamda reklam pazarlamak. 15. İştigal konusu ile ilgili olarak şubeler ve satış yerleri açmak işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. iştigal konusu ile ilgili bilcümle resmi ve özel kuruluşlar nezdinde yerli ve uluslararası ihale ve taahhütlere girmek, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Ticaretini yaptığı malların alım, satım ,depolaması ,etiketlenmesi, ambalajlanması ve sergilenmesini yapabilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.