Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir?

Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir?Mal bildiriminde bulunmama cezası var mıdır? Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir? Bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur mu?


Mal bildiriminde bulunmamanın cezası nedir?

Gayrimenkul sahibi olan kimselerin gayrimenkulü edindikleri yıl içerisinde mal bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Peki mal bildiriminde bulunmamanın cezası var mı?


Mal bildiriminde bulunmama..

Mal bildiriminde bulunmayanlara bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunuluyor. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. 


İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 


Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.


Gelir idaresi başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.


Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa icra tetkik merci kararı ile hapsedilir. 


Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.Mal Bildiriminde Bulunulması Kanunu!