Maliye tesisleri halka açılıyor!

Maliye tesisleri halka açılıyor! Maliye tesisleri halka açılıyor!

Maliye Bakanlığı'nın Ankara'da bulunan sosyal tesisleri artık halka açılıyor...  Konuyla iligili olarak Ankara Defterdarlığı trafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi...Maliyeye ait sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması ve halkın kullanımına açılması amacıyla, Ankara'nın Yenimahalle Göllbaşı ilçe sınırlan içinde bulunan sosyal tesitlerin 49 yıl süre ile turizm, eğitim, sağlık, sanayi, sosyal ve kültürel tesisler yapılmak amacıyla irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.

Defterdarlığımıca 49 yıl süre ile İrtifak hakkı ihalesine çıkartılan sosyal tesislerden;

1- İlimiz Gölbaşı İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesinde, mülkiyeti hazineye ait 264 ada 1 parsel no.lu 11.872 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan sosyal tesisler Mogan Gölü kıyısında yer almakla ve üzerinde 3200m2 kapalı alanlı sosyal tesis binası, kapalı yüzme havuzu, lojman binası, trafo merkezi, basketbol, voleybol, tenis, mini futbol sahası, çocuk parkı, yeşil alan ve otopark bulunmakla olup, ilk yıl tahmini 75.000,00 -TL bedel üzerinden 2886 sayılı Kanunun 51 ı; maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmek üzere ihale edilecektir.

2- İlimiz Yenimahalle İlçesi. Yuva Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait 43264 ada 9 parsel no İli 4,649 m1 yüzölçümlü taşınma/ ü/ehnde bulunan Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan tost al tesitlerde, sosyal tesis binası, lojman binatı, depo, çocuk parkı, yeşillendirilmiş alan ve muhtelif tatlarda ağaçlar bulunmakla olup. ilk yıl tahmini 23.000,00.*TL bedel uzerinden 2886 sayılı Kanunun 51/ g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmek üzere ihale edilecektir.

Söz konusu sosyal tesislerin bulunduğu taşınmazlar 07,01,2011 tarihinde 'inkılap Mahallesi çam (Mahmut Atalay) Sokağı No: 6 Ulus/ANKARA' adresinde bulunan Defterdarlığımızın hi/met binasındaki ihale salonunda ilandaki sıraya göre ihale edilecektir.

İrtifak hakkı ihalesine sunulan taşınmazların şartnameleri Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt 1 mlak Müdürlüğü İhale servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

07.01.2011 tarihlerinde irtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlar liste halinde  Ankara  Defterdarlığı Internet Adresi olan 'www.ankdef.gov.tr' adresinde yayınlanmakta olup, ilgilenen talandaşlanmı/ konutla ilgili dctatlı bilgileri Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden temin edebilirler, kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bugün