Maltepe Başıbüyük 15676 ada 2 parsel imar planı tadilatı askıda!

Maltepe Başıbüyük 15676 ada 2 parsel imar planı tadilatı askıda!Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15676 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı askıda...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15676 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 2 Ekim 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı tadilatı bugün askıya çıkarıldı.

Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15676 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tadilatı 6 Ocak 2020 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın