Mamak Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün imar planı 1 Haziran'da askıda!

Mamak Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün imar planı 1 Haziran'da askıda!Ankara Mamak İlçesi, Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün Mahallelerini kapsayan ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1 Haziran 2015 Pazartesi günü askıya çıkacakAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Mayıs 2015 gün ve 896 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün Mahallelerini kapsayan ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1 Haziran 2015 Pazartesi günü askıya çıkacak. İmar planı 1 Temmuz 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı 1 için tıklayınız


İmar planı 2 için tıklayınız