Manavgat'ta 20.3 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Manavgat'ta 20.3 milyon TL'ye satılık akaryakıt istasyonu!

Manavgat 1. İcra Dairesi, Antalya ili Manavgat İlçesi Pazarcı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu ve müştemilatı vasfında kayıtlı taşınmazı 20 milyon 329 bin 278 TL'ye satışa çıkardı.


Manavgat 1. İcra Dairesi, Antalya ili Manavgat İlçesi Pazarcı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu ve müştemilatı vasfında kayıtlı taşınmazı 20 milyon 329 bin 278 TL'ye Gayrimenkulün ihalesi 24 Kasım 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Antalya ili Manavgat İlçesi Pazarcı Mahallesi 2629 ada 37 parselde kain akaryakıt istasyonu ve müştemilatı vasfında kayıtlı taşınmaz Keşif tarihinde parsel mahallinde yapılan incelemelerde ‘’Aytemiz Petrol’’ markalı akaryakıt ve Lpg istasyonunun olduğu görülmüştür.Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.08.2018 tarih ve E.15468 sayılı yazısına göre taşınmaz; Manavgat (Antalya) Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 Karayolu Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları, Ayrık Nizam, Emsal(E)=0,20 ve Yençok=6,50m olarak tanımlanmıştır.Yazının devamında, parselin İmar Uygulamasının henüz yapılmamış olduğu belirtilmektedir. İşletme bünyesinde 1 adet LPG dolum istasyonu kanopisi, 1 adet akaryakıt dolum istasyonu kanopisi, 1 adet reklam totemi, 1 adet elektrikli fiyat tabelası, 5 adet betonarme bina ve çeşitli akaryakıt istasyonu ekipmanları bulunmaktadır.

Betonarme binalardanilk bina Zemin+1. Normal kat seviyelerinden oluşan betonarme karkas binadır. Binanın zemin kat seviyesi ofis, 1. Normal kat seviyesi konut kullanımı amaçlı inşa edilmiştir. Keşif tarihinde düşük seviyede yıpranmış görünen binanın dış cephesi sıva üzerine boya, dış cephe doğramları PVC malzemedendir. Dosya içeriğinde bulunan onaylı mimari projede işçi evi, lastik tamir, mescid olarak isimlendirilen binanın toplam kullanım alanı yaklaşık 150 metrekaredir.

İkinci betonarme bina Zemin kat seviyesinden oluşan tek katlı betonarme binadır. Bu bina mutfak amaçlı kullanılmakta olup, dış cephesi sıva üzeri taş kaplamalı, iç cephesi sıva üstü boyalı, zemin kaplaması seramik kaplamadır. Dosya içeriğinde bulunan onaylı mimari projede bulunmayan bu binanın bulunduğu bölge açık yıkma olarak belirtilmiştir. Bina yaklaşık 47 metrekare kullanım alanına sahiptir.

Parsel üzerinde bulunan üçüncü bina Zemin kat ve 1. Normal kat seviyelerinden oluşan betonarme binadır. Binanın zemin kat seviyesi idari ofis, depo, boş dükkan ve market bölümleri olarak, 1. Normal kat seviyesi ise arşiv odaları, wc-banyo ve ofis olarak kullanılmaktadır. Binanın dış cephesinde kuzeye bakan bölümde kompozit kaplama olup, diğer cepheleri sıva üstü boya örtülüdür. Keşif tarihinde bakımlı görünen ve aktif olarak kullanılan binanın yaklaşık 800 metrekare kullanım alanına sahiptir. Dosya içeriğinde bulunan onaylı mimari projede bina yıkama-yağlama bölümü ve idare binası olarak isimlendirilmiştir.

Dördüncü bina Zemin kat seviyesinde oluşan tek katlı WC binasıdır. Binanın dış cephesi sıva üstü boya, taban kaplamaları seramik, doğramaları PVC, iç asma tavan kaplaması plastik asma tavan kaplamadır. Yaklaşık 45 metrekare kullanım alanına sahip olan binanın keşif tarihinde bakımlı olduğu görülmüştür

Parsel üzerinde bulunan beşinci bina tamamlanmamış, dış cephe ve iç duvar tuğla duvarları örülü vaziyette olan, Zemin kat seviyesinden oluşan tek katlı, yaklaşık 415 metrekare alana sahip olan binadır. Keşif tarihinde bakımsız görünen binanın malzemesinde zamana dayalı yıpranmalar olduğu görülmüştür

Betonarme binalar dışında kalan bölümlerde parselin yaklaşık 4800 metrekarelik alanının beton saha kaplaması ile örtülü olduğu görülmüştür.

Adresi : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Pazarcı Mahallesi Sınırları İçerisinde, Alanya YönündeManavgat Şehir Merkezi Çıkışında D400 Karayolu Üzerinde Bulunmaktadır. Manavgat / ANTALYA
Yüzölçümü : 7.799,64 metrekare

Hisse :TAM

Kıymeti : 20.329.278,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler :3402 S.Y.nın22/A Md Gereğince Yenilemenin Tescili-21/11/2018-22874
1. Satış Günü : 24/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2726 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/10/2020