26 / 06 / 2022

Manavgat'ta 20.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Manavgat'ta 20.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Manavgat 2. İcra Dairesi, Antalya Manavgat'ta yer alan gayrimenkulü 10 milyon 631 bin 600 TL bedelle icradan satışa çıkardı.Manavgat 2. İcra Dairesi, Antalya Manavgat'ta yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 20 milyon 631 bin 600 TL olarak belirlendi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Antalya ili, Manavgat ilçesi,Çenger Mahallesi, 124 ada 1 parsel numaralı taşınmaz, 25.208,00m2 yüzölçümünde, Arsa vasfında tapuda kayıtlı olup 5731/12604 hissesi (11,462,00m2) borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde “mülkiyet intikalinin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısından geçersiz sayılacağı” beyanı bulunmakta olup Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 06/08/2021 tarihlicevabı yazısı ile satış ve satış sonrası tescil işlemlerinde her hangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Manavgat İlçe merkezinin kuşbakışı yaklaşık 18 km doğusunda, Alanya-Manavgat karayolu (D400) 700m kuzeyinde Çenger Mahallesi sınırlarında bulunmaktadır. Parselin tüm çevresi zeminde açılmamış olan imar yolu, kuzey- doğusu yoldan sonra orman arazisi, doğusu yoldan sonra arsa, güneyi yoldan sonrası tarla ve batısı yoldan sonrası arsa olan taşınmazlardır. Parsel D400 karayoluna 700m, denize 800m mesafede ve karayolu kuzey şeridi boyunca turistik oteller ve tatil siteleri bulunmaktadır. Parsel güneye hafif eğimli bir bölgede yer almakta, şekli düzgün olup topoğrafik olarak inşaat yapılmasına uygun dur. Üzerinde yapı olmadığı halen buğday ekili olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz mevcut durum itibariyle imarlı arsa vasfında olup emsal karşılaştırma yöntemi ile değerleme yapılmıştır. Manavgat Tapu Müdürlüğünde yapılan araştırma neticesinde; Çenger mah. sınırlarında karayolunun 350m kuzeyinde ayrık nizam 2.kat Konut imarlı 3144,41m2 arsa vasfındaki 151/1 parselin tamamı 29.05.2019 tarihinde 2250000TL m2'si 716TL'den satıldığı bu satış değerleme tarihi öncesi ve aynı bölgede bir taşınmaz olması ve satış bedeli piyasa rayiçleri ile uyumlu olması sebebiyle emsal olarak alınmıştır. Emsalin, ÜFE endeksi ile değerleme tarihine güncellenmiş birim satış hisse bedeli: Emsal ile değerleme yapılan taşınmazın konumları, çevresel özellikleri, ulaşım durumları, altyapı imkanlarından faydalanma durumları, imar durumları, alanı, yapılaşma şartları denize mesafeleri ve tüm özellikleri dikkate alındığında;Taşınmazın birim m2 değeri: 1800,00TL/m2 olduğu,Borçlu Hisse Değeri: 11.642,00m? x 1800TL/ m2 = 20.631.600,00-TL'dir.
Yüzölçümü : 25.208,00 m2
İmar Durumu : Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına göre taşınmaz; Antalya-Manavgat-Çavuşköy 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda “Turizm + Konut Alanları (TK)'”' içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 20.631.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 27/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Zemin Kat Satış Salonu MANAVGAT / ANTALYA
Manavgat ta 20.6 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında ( 4.126.320,00 TL) pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(Covid-19 salgını nedeniyle bulaş riskinin önlenmesi amacıyla; ihale katılımcılarının nakdi teminatlarının(esatis.uyap.gov.tr) satış portalı üzerinden veya müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR**********************52 Iban Nolu hesabına açıklama kısmına dosya numarası ile ihale katılımcısının ad - soyad ile TC. Numarasının yazılarak eft/havale ile yatırabileceği ve maske takarak sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri hususunda hassasiyet göstermeleri) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İlanın birer suretinin borçluya, alacaklı vekiline ve ilgililere tebliğine, hissedarın yurt içi mernis adresine satış ilanının tebliğine, yurt içi mernis adresi bulunmaması halinde elektronik ilan ile gazete ilanının tebliğ yerine geçmiş sayılacağı, 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3726 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2021