Mardin Kızıltepe'de icradan 2.5 milyon TL'ye 5 arsa!

Mardin Kızıltepe'de icradan 2.5 milyon TL'ye 5 arsa! Mardin Kızıltepe'de icradan 2.5 milyon TL'ye 5 arsa!

Mardin Kızıltepe'de bulunan 5 arsa, Kızıltepe İcra Dairesi tarafından 22 Temmuz 2015 günü 14:20 ile 15:05 arası açık artırma usulüyle ihale ediliyor.Mardin Kızıltepe'de bulunan 5 arsa, Kızıltepe İcra Dairesi tarafından 2 milyon 563 bin 594 TL'ye satışa çıkarılıyor.


Kıymeti: 2.563.594,27 TL1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Mardin iI, Kızıltepe ilçe, 552 Parsel No, KOCALAR Mahalle/Mevkii, Bilirkişi raporunda zikredildiği gibi parselin vasfının tapu kaydında susuz tarla olarak geçtiği 552 nolu parselin tapu alanının 15.001,82 m2 olduğu, parselin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu, kıymet taktiri esnasında ziraat bilirkişisi tarafından Kızıltepe Mardin karayoluna 300 m mesafesinde bulunması. Atak Kolejine yakın olması, Seren Kışlasına bitişik olması, arazinin etrafının BETON DUVARLARLA ÖRÜLÜ OLMASI VE İÇİNDE İNŞAAT YAPIMI İÇİN KAZI YAPILMASI, ARAZİNİN DEĞERİNİ ARTIRACAĞINDAN inşaat bilirkişisi tarafından değrelendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı, söz konusu taşınmaza inşaat piyasa araştırması neticesinde emsal özellikteki taşınmazlarda göz önünde bulundurularak m2 birim fiyatı 90,00 TL olduğu kanaatine varılmış ve değerinin hesaplanmasında tüm bu hususlar göz önünde bulundurulmuş olmakla bu haliyle satışa çıkarılmıştır.İhaleye katılacakların esas dairesinin bildirdiği şekilde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye A M 696 m2 lik kısmında TEIAŞ (Türkiye Elektrik iletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve 3781 yevmiye Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 1729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 yevmiye sayılı şerhler bulunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.Adresi: Gurs Yolu Üzeri Selen Kışlası Arkası Sürücü Kursu Pisti Karşısı Kızıltepe


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir. 


Kıymeti: 1.350.163,80 TL 


İmar Durumu: imar Planı Sının Dışında


Yüzölçümü: 15.001,82 m2


KDV Oranı: %18


1.Satış Günü: 22/07/2015 günü 14:20-14:25 arası


2.Satış Günü: 18/08/2015 günü 14:20-14:25 arası


Satış Yeri: Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önünde

2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Mardin iI, Kızıltepe ilçe, 201 Ada No, 7 Parsel No, İPEK Mahalle/Mevkii, Bilirkişi raporunda zikredildiği gibi parselin vasfının tapu kaydında arsa olarak geçtiği 7 nolu parselin tapu alanının 509,50M2 olduğu parselin tamamının borçlu adına kayıtlı olduğu 186,17M2 bir katlı betonarme eve lll,97m2 bir katlı ev (odunluk) ve geri kalan 211,36 m2 ise taşınmaz üzerindeki tek katlı betonarme ev ile odunluğun yaklaşık 5 yıllık olduğu değerinin bulunmasında içerisindeki yapılar ve 3 sınıfa gurubu yapılar sınıfındaki konutlar 4 kata kadar -4 kat dahil asansörsüz ve kalorifersiz olarak değerlendirilmiştir. Kızıltepe belediye başkanlığından verilen imar durum belgesine göre ön-yan bahçe mesafesi 5 arka bahçe mesafesi 3 bina yüksekliği her kat için maks 3,20 kat adadi üç min 10 maks 40 betonarme yapıtarzlı bitişik (konut nizam) otopark tesis edileceği belirtilmiş olup bu haliyle satışa çıkarılmıştır, ihaleye katılacakların esas dairesinin bildirdiği şekilde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye A M 696 m2 lik kısmında TEIAŞ (Türkiye Elektrik iletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve 3781 yevmiye Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 1729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 yevmiye sayılı şerhler bulunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Adresi Yüzölçümü Arsa Payı İmar Durumu Kıymeti KDV Oranı Kaydındaki ŞerhlerKıymeti: 357.938,38 TL 


1.Satış Günü: 22/07/2015 günü 14:30 - 14:35 arası 


2.Satış Günü: 18/08/2015 günü 14:30 - 14:35 arası 


Satış Yeri: Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önünde
3 NO’LU TAŞINMAZIN


Özellikleri: Mardin II, Kızıltepe ilçe, 758 Ada No, 21 Parsel No, İPEK Mahalle/Mevkii, bilirkişi raporunda zikredildiği gibi parselin vasfının tapu kaydında arsa olarak geçtiği 21 nolu parselin tapu alanının 307,14 m2 olduğu parselin tamamının borçlu adına kayıt!ı olduğu, parselin tamamında iki katlı Kızıltepe 4 nolu sağlık Ocağına denk geldiği, parsel üzerinde yer alan iki katlı 4 nolu sağlık ocağının toplam ilanının 189,99 m2 x 2 = 379,98 m2 alana sahip olduğu, binanın yaklaşık 3 yıllık bir geçmişinin olduğu, değerinin bulunmasında içerisindeki yapılar ve 3 sınıfa gurubu yapılar sınıfındaki konutlar 4 kata kadar -4 kat dahil asansörsüz ve kalorifersiz olarak eğerlendirilmiştir. Kızıltepe belediye başkanlığından verilen imar durum belgesine :re ön-yan bahçe mesafesi 5 arka bahçe mesafesi 3 bina yüksekliği her kat için "3-s 3,20 kat adadi üç min 10 maks40 betonarme yapı tarzlı bitişik (konut nizam) park tesis edileceği belirtilmiş olup bu haliyle satışa çıkarılmıştır.Daireye katılacakların esas dairesinin bildirdiği şekilde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Lazi Düzenlemesine Dair Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye M 696 m2 lik kısmında TEİAŞ (Türkiye Elektrik iletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve :781 yevmiye Asker' Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 evmiye sayılı şerhler: uiunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.


Yüzölçümü: 509,50 m2 


Kıymeti: 308.128,44 TL


1.Satış Günü: 22/07/2015 günü 14:40 - 14:45 arası


2.Satış Günü: 18/08/2015 günü 14:40 - 14:45 arasıSatış Yeri: Kızıltepe Adliyesi icra Müdürlüğü Kalemi Önünde 
4 NO'LU TAŞINMAZIN 


özellikleri: Mardin iI, Kızıltepe ilçe, 163 Ada No. 19 Parsel No, TEPEBAŞI Mahalle/Mevkii, 24 Bağısız Bölüm bilirkişi raporunda zikredildiği gibi parselin vasfının tapu kaydında arsa olarak geçtiği 163 ada 19 nolu parselin tapu alanının 484,97 2 olduğu, 24 nolu cağ msız bölümün vasfının bodrum müştemilatlı dükkan olarak aryrıldığı, 4/99 arsa pay Hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanın 19,59 m2 olduğu, bağımsız bölümün toplam alanın ise 34,58 m2 olarak belirtildiği, binanın pklaşık 6 yıllık olduğu  değerinin bulunmasında 4 kata kadar -4 kat dahil asansörsüz kalorifersiz olars- zeğerlendirilmiştir. Kızıltepe belediye başkanlığından verilen nar durum belgesine göre ön-yan bahçe mesafesi 5 m arka bahçe mesafesi 5.5 m na yüksekliği her kat için maks 3,20 kat adedi 8, min 10 maks 40 betonarme yapı azlı bitişik (konut altı ticaret) otopark tesis edileceği belirtilmiş olup bu haliyle satışa çıkarılmıştır.Sulama Alanlarında arazi Düzenlemesine Da r Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye  M 696 m2 lik kısmında TEİAŞ (Türkiye Elektrik iletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve 781 yevmiye Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 1729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 evmiye sayılı şerhler bulunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
Yüzölçümü: 484,97 m2


Kıymeti: 164.042,10 TL


1.Satış Günü: 22.07.2015 günü 14:50 - 14:55 arası


2.Satış Günü: 18.08.2015 günü 14:50 - 14:55 arasıSatış Yeri: Kızıltepe Adliyesi icra Müdürlüğü Kalemi Önünde 

5 NO’LU TAŞINMAZIN


özellikleri: Mardin iI, Kızıltepe ilçe, 163 Ada No. 19 Parsel No, TEPEBAŞI Mahalle/Mevkii, 24 Bağımsız Bölüm bilirkişi raporunda zikredildiği gibi parselin vasfının tapu kaydında arsa olarak geçtiği 163 ada 19 nolu parselin tapu alanının 484,97 2 olduğu, 24 nolu bağımsız bölümün vasfının bodrum müştemilatlı dükkan olarak arynldığı, 4/99 arsa pay Hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanın 19,59 m2 olduğu, bağımsız bölümün toplam alanın ise 34,58 m2 olarak belirtildiği, binanın pklaşık 6 yıllık olduğu  değerinin bulunmasında 4 kata kadar -4 kat dahil asansörsüz kalorifersiz olarak değerlendirilmiştir. Kızıltepe belediye başkanlığından verilen nar durum belgesine göre ön-yan bahçe mesafesi 5 m arka bahçe mesafesi 5.5 m na yüksekliği her kat için maks 3,20 kat adedi 8, min 10 maks 40 betonarme yapı azlı bitişik (konut altı ticaret) otopark tesis edileceği belirtilmiş olup bu haliyle satışa çıkarılmıştır.Sulama Alanlarında arazi Düzenlemesine Da r Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye  M 696 m2 lik kısmında TEİAŞ (Türkiye Elektrik iletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve 781 yevmiye Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 1729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 evmiye sayılı şerhler bulunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Adresi: Tepebaşı Mah. İpek Yolu Üzeri Dedeman Kavşağı Yanı M.Ali Tekin Apartman Altı Kızıltepe 455,20 m2 olduğu, 25 nolu bağımsız bölümün vasfının asma katlı dükkan olarak ayrıldığı, 6/80 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanın 34,14 m2 olduğu, bağımsız bölümün toplam alanın ise 84,69 m2 olarak belirtildiği, binanın yaklaşık 6 yıllık olduğu, değerinin bulunmasında 4 kata kadar -4 kat dahil asansörsüz ve kalorifersiz olarak değerlendirilmiştir. Kızıltepe belediye başkanlığından verilen imar durum belgesine göre ön-yan-arka bahçe mesafesi 5 m, bina yüksekliği her kat için maks 3,20 kat adedi 8, min 10 maks 40 betonarme yapı tarzlı bitişik (konut altı ticaret) otopark tesis edileceği belirtilmiş olup bu haliyle satışa çıkarılmıştır.


İhaleye katılacakların esas dairesinin bildirdiği şekilde 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Reform Genel Müdürlüğü 05/05/2010 tarih 3763 yevmiye A M 696 m2 lik kısmında TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) 25/05/2009 tarih ve 3781 yevmiye Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 25/12/1995 tarih ve 1729 yevmiye otopark bedeline ilişkin taahhütname, 07/11/2013 tarih ve 10196 yevmiye sayılı şerhler bulunmakta olup bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Adresi : Atatürk Mah. Hastane Cad. Tatlıcı Kardeşler Apt. Altı N:69 Yörem Restaurant KızıltepeYüzölçümü: 455,20 m2 


Arsa Payı: Yukarıda Zikredildi


imar Durumu: imarlı


Kıymeti: 383.321,55 TL


KDV Oranı: %18


Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.


1.Satış Günü: 22.07.2015 günü 15:00 - 15:05 arası 


2.Satış Günü: 18.08.2015 günü 15:00 - 15:05 arası


Satış Yeri: Kızıltepe Adliyesi İcra Müdürlüğü Kalemi Önünde

Satış şartları


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı île teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/572 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/05/2015