Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Saim Ocak tarafından 50 bin TL sermaye ile 20 Nisan'da Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi'nde kuruldu.


Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Saim Ocak tarafından 50 bin TL sermaye ile 20 Nisan'da Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi'nde kuruldu. 


Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1)- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, otel, motel, okul, resmi ve özel hastaneler, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, özel plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ve hijyenik temizlik sterilizasyon hizmetleri ile cadde, sokak temizliği, çöp toplama ve tıbbi atık toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak 2)- Her türlü bina, özel hastane, yol, köprü, baraj, gölet ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları ile hafriyat ve dekapaj işleri ile elektrik, sıhhi tesisatları yapmak ve bu konularda taahhütlerde bulunmak, taahhütleri yerine getirmek, 3)- Her türlü kule bakımı ve onarımı yapmak, ayrıca ihalelerine girmek. Yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat, hafriyat, dekapaj ve nakliye işleri yapmak ve ilgili taahhüt işlerine girmek, 4)- Her türlü peyzaj tasarım projesi, uygulama projesi, projeye uygun uygulama, kontrollük hizmetleri ve bahçe bitki bakımı işleri ile park ve bahçe bakım düzenleme işlerini yapar ve bu işlerle ilgili personel temin eder. Bu işlerle ilgili olarak taşeronlarla anlaşabilir ve gerekli malzemelerin alımı, satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapabilir. 5)- Her türlü inşaat malzemesi ve inşaat makinelerinin alım satımı ve imali ithalatı ile ihracatını yapmak, 6)- İç mimarlık, dekorasyon, ahşap kartonpiyer ve diğer faaliyetlerde bulunmak, 7)- Isıtma havalandırma, klima, sıhhi tesisat, proje, montaj, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak, 8)- Bütün bu hizmetlerle ilgili ham mamul ve yarı mamul her türlü malzeme, seramik ürünleri, çimento, kireç demir, tuğla gibi ana inşaat malzemeleri, hazır inşaat malzemeleri ile portatif ve prefabrik inşaat elemanlarının alım, satımı ile ithal ve ihracını yapmak. 9)- Ağaç sanayi ve kapsamına giren her türlü mamulün imalini, alım, satım, ithal ve ihracını yapmak, 10)- Yurt içinde ve yurt dışında genel, tama ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese, teşebbüs ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım teçhizat, proje, montaj ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere bizzat veya mümessillik sıfatı ile iştirak etmek. 11)- İnşaat müteahhitliği ve taahhüt işleri yapmak, yaptırmak bu amaç doğrultusunda ihalelere girmek, teklif atmak, taşeronluk belgesi vermek, 12)- Veri hazırlama onarma düzenleme satmak ya da bunları kiraya vermek internet üzerinden yayınlamak, bilgisayara veri girişi bilgi işlem, tıbbi sekreterlik, yazılım program hizmetlerinde bulunmak. 13)- Her türlü teknik personel temin etmek. (elektrikçi, biyomedikalci, elektronikçi, mekanikçi, kaloriferci vb.) Teknik Bakım onarım hizmetlerinde bulunmak. 14)- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımını ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm taksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri endüstriyel büro otomasyon tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. İnternet üzerinden her türlü bilgi ses ve görüntü hizmeti vermek. Web sitesi kurmak ve kurdurmak, hazırlatmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak. 15)- Tüm resmi ve özel kuruluşların hastane bilgi yönetim sistemi bilgisayar işletmenliği işleri bilgisayar kullanım hizmet işi bilgisayar veri işlem ve müşavirlik bilgisayar otomasyon hizmetleri hazırlama kontrol işletmenliği işleri yapmak. 16)- Her türlü elektrik elektronik sektöründe yer alan makine ve malzemelerin alımı satımı ile bunla ilgili her türlü cihazların ithalatını ve ihracatını yapmak bununla ilgili taahhütlerde bulunmak. Bu işler ile ilgili ihalelere girmek ihale almak. 17)- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 18)-Her türlü sağlık hizmetlerinde bulunmak. Sağlık hizmetleri ile ilgili personel temin etmek. (Doktor, hemşire, laborant, vb.) 19)-Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 20)-Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ilaçlamasını ve temizliğini yapmak. Haşere ilaçlamasında ve kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 21)- Şirket konusunu teşkil eden temizlik hizmetlerinden olan kentsel temizlik endüstriyel temizlik hizmetlerini yerine getirmek. 22)- Resmi ve özel kurumlara ait çamaşır yıkama ütüleme ve kuru sistem temizleme hizmetleri ve konusu ile ilgili tesisi kurmak kurulmuş ve kuracaklara iştirak etmek, 23)- Şirket ayrıca her türlü sosyal faaliyetlerle ilgili olarak personel araç gereç ve bilumum eleman temini gibi işler yapar ve bunların ticareti ile uğraşır. İnsan kaynakları hizmeti yapar. Her türlü teknik personel temini yapar. 24)- Tüm resmi ve özel kuruluşlara ait kalorifer işçisi çalıştırmak ilaçlamak kazan daireleri soğutma bakım onarım tamirat tadilat ve teknik işleri yapmak yaptırmak. 25)- Hava deniz ve karayolu ile her türlü yük taşımacılığı yapmak, yaptırmak, bu kabil işleri ifa için her türlü ulaştırma ve nakil vasıtası satın almak, kiralamak, kiraya vermek.


Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Üsküdar İçerenköy Yolu Caddesi, Ş.Cem Nuri Sokak 25/2