Çukurova Balkon

Marmara Üniversitesi Maltepe Kampüsü imar planı değişikliği askıya çıktı!

Marmara Üniversitesi Maltepe Kampüsü imar planı değişikliği askıya çıktı! Marmara Üniversitesi Maltepe Kampüsü imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 13.09.2019 tarih ve E.213745 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Orgeneral Kenan Evren Kışlasının Milli Savunma Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında üniversiteye tahsis edilen Maliye Hazinesinde, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi (Marmara Üniversitesi Yerleşkesi) yapılmasına ilişkin hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan 17092,22 plan işlem numaralı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Bakanlık Makamı’nın 11.09.2019 tarih ve 213387 Olur’u ile ve 5188,20 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1417,43 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 13.09.2019 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamenin ilgili hükümleri uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi gereğince 23.09.2019 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Planlama alanının güneyinden D-100 Karayolu, batısından KayıĢdağı-Dudullu Yolu, doğusundan Başıbüyük-Samandıra Yolu ve güneyinde Bağlantı Yolu bulunuyor.

Maltepe Belediyesi sınırları içerisinde D-100 Karayolu’nun kuzeyinde Yükseköğretim alanı olarak planlanan alan 2.560.480 metrekare.
 

İmar planı için tıklayın