13 / 08 / 2022

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün imar planı değişikliği mecliste!

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün imar planı değişikliği mecliste!

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün bulunduğu arazide yapılan imar planı değişikliği çalışmalar meclis gündemine taşındı. CHP'li Başarır, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü'nün bulunduğu arazide yapılan imar planı değişikliğine ilişkin soru önergesi hazırladı. Başarır, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi. 

CHP'li Başarır, ''Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanmasını saygılarımla dilerim'' diye konuştu. 

Başarır, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü için, 26 Haziran 2016 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Emlak Konut arasında bir protokol imzalanmış ve bu değerli arsa Emlak Konuta satılmıştır. 16 Şubat 2018'de plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Bakanlık, arazideki "üniversite' fonksiyonunu iptal etmiştir. Yerine ise 'ticaret ve konut' fonksiyonu getirilmiştir. Alanda yapılacak binaların yüksekliği ‘10 ve 5 kat’ olarak belirlenirken arazi için Emlak Konut GYO ihaleye çıkmıştır. İhaleyi, 1.7 milyar TL'lik teklifi ile DAP Yapı kazanmıştır. Çok kısa bir süre sonra, 21 Mart 2018'de Emlak Konut ihaleye çıkmış ve ihaleyi DAP Yapı kazanmıştır. 27 Mart 2018'de tapular,  TOKİ  tarafından Emlak Konut'a devredilmiştir. Bu süreçte, Şişli Belediyesi planın iptali istemiyle dava açmıştır, 9 Ocak 2020'de, mahkeme bu davanın reddine karar vermiştir. Belediye istinaf yolunu denemiş, 24 Haziran 2020'de, bölge idare mahkemesi davanın reddini kaldırmış ama davanın reddinin kaldırılmasının gerekçesi esastan değil, usuldendir. 9 Mart 2020'de, DAP Yapı ruhsat başvurusunda bulunmuş ve Nisan 2020'de de ruhsatı almıştır. 92 konut ve 1 ticari ünite olmak üzere toplam 93 adet bölüm için ruhsat alınmış ve arazide yıkım çalışmaları başlamıştır. İnşaatın başladığı alan mahallenin ‘Deprem Toplanma Alanı' olmasının yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapan son yeşil alandır. İçindeki koruda çeşitli ağaç ve bitkileriyle florası ve sansar dahil çeşitli hayvanlarıyla faunası olan bir ekosistemdir. Yapılaşmaya açılacak alanın içinde bir biyoçeşitlilik barınmaktadır; bu arazi, sansara, kirpiğe ev sahipliği yapmaktadır. İptali istenen yapı ruhsatıyla birlikte imar planı işlemlerinin; kamu yararına uygun olması olmazsa olmaz bir koşuldur.''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın soruları:
1- Bu ‘kıymetli arazi, AFAD planlarında ve e-devlet sisteminde hâlâ ‘deprem toplanma alanı' olarak görülmektedir. Hatta 1999'daki Marmara Depremi'nde Teşvikiye sakinleri bu araziye sığınmıştır. Depremin bu ülkenin bir gerçeği olduğunu anladığımız son günlerde; Teşvikiye’nin tek deprem toplanma alanının, halkın sağlığını hiçe sayarak imara açılması rant için midir? 

2- Bu bölgeye, Levazım Tüneli yapılırken o hatta bulunan yaklaşık 10 tane binada çatlaklar oluşmuştur. Aynı bölgeye DAP Yapı tarafından ‘Toplu Konut inşa edilmesi deprem gerçeğiyle örtüşmemektedir. Bu bölgede tünel inşaatı yapılırken çatlaklar oluşması dönemin AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından raporlansa da bu bölgeye toplu konut yapılmasının nedeni nedir? 

3- Bir yerde imar değişikliği yapılabilmesinin belli kriterleri vardır. Bunun en önemlisi kamu yararıdır. Bu bölgede, kamusal kullanımdaki araziyi alıp sermaye grubuna devir ederken kamu yararı tam olarak nerededir? Şişli'de aktif yeşil alanı oranı 1,1 iken, 26 dönümlük bir sürü canlıyı barındıran, onlarca yıllık ağaçları barındıran bir arazinin müteahhide verilmesinde nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır? 

4- Kampüs arazisi “Durmak yok adam gibi yola devam” sloganıyla müteahhitlik yapan DAP Yapı'ya verilmiştir ve DAP Yapı’nın sitesinde; DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile çekilen resimler bulunmaktadır. Bu ihalenin DAP Yapı’ya verilmesinde bu yakınlığın bir bağlantısı var mıdır? 

5- Türkiye'de kaç deprem toplanma alanı vardır? Bunların illere göre dağılımı nedir? Deprem toplanma alanı olarak tespit edilen alanların kaçına imar izni verilmiştir? İmar izni verilen bu alanlar hangileridir?