Martı GYO, GYO statüsünden çıkmaktan vazgeçti!

Martı GYO, GYO statüsünden çıkmaktan vazgeçti!


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkma talebinden vazgeçilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurulmasına karar verildi...


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) GYO statüsünden çıkıştan vazgeçme yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Martı GYO'nun 28 Aralık 2018 tarih 996 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde; Martı GYO'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesi ve Martı GYO esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadili amacıyla 16 Ocak 2019 tarihli SPK başvurumuza ilişkin olarak, SPK'nın 4 Nisan 2019 tarih ve 2019/449 sayılı kararı ile; Martı GYO talebinin Tebliğ'in 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara N. Emre Narin ve P. Oya Narin tarafından 0,6659 TL üzerinden pay alım teklifi yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildi.

N. Emre Narin ve Sn. P. Oya Narin'in 10 Mayıs 2019 tarihli mevcut mali yükümlülükleri sebebiyle pay alım teklifinde bulunamama beyanları göz önüne alınarak, Kurul kararı ile öngörülen şart sağlanamadığından Martı GYO'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkma talebinden vazgeçilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurulmasına karar verildi. 

Martı GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 10.05.2019 tarih 1012 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 
  
Şirketimizin 28.12.2018 tarih 996 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK/Kurul")'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde  tadili amacıyla  16.01.2019 tarihli SPK başvurumuza ilişkin olarak, SPK'nın 04.04.2019 tarih ve 2019/449 sayılı kararı ile; Şirketimiz talebinin Tebliğ'in 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara N. Emre NARİN ve P. Oya NARİN tarafından 0,6659 TL üzerinden pay alım teklifi yapılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sn. N. Emre NARİN ve Sn. P. Oya NARİN'in 10.05.2019 tarihli mevcut mali yükümlülükleri sebebiyle pay alım teklifinde bulunamama beyanları göz önüne alınarak, Kurul kararı ile öngörülen şart sağlanamadığından  Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkma talebinden vazgeçilmesine ve dosyamızın işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurulmasına
  
mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Martı GYO, Martı Gayrimenkul Yatırım oldu!