Martı GYO, GYO statüsünden çıkıyor! Yeni adı Martı Gayrimenkul Yatırım!

Martı GYO, GYO statüsünden çıkıyor! Yeni adı Martı Gayrimenkul Yatırım!

Martı GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülüyor...Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) GYO statüsünden çıkış yönetim kurulu kararı ve gerekçeli rapor hakkında açıklama yaptı.

Martı GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine ve bu çerçevede; Martı GYO'nun esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak ve ticaret unvanının ise "Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş." olacak şekilde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin ekli şekilde değiştirilmesi ve 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. maddelerinin ise iptal edilmesi suretiyle tadiline ve bu amaçla uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve izni için ilgili Bakanlığa başvurulmasına karar verildi. 


Martı GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 28.12.2018 tarih 996 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde; 
  
1-  Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesine ve bu çerçevede; Şirketimiz esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak ve ticaret unvanının ise "Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş." olacak şekilde 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. maddelerinin ekli şekilde değiştirilmesi ve 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. maddelerinin ise iptal edilmesi suretiyle tadiline ve bu amaçla uygun görüşleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve izni için ilgili Bakanlığa başvurulmasına,

2-    Şirketimizin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkarak gayrimenkul yatırım A.Ş.'ne dönüşümü amaçlı esas sözleşme değişikliği kapsamında; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; "yeni bir tavan" (500.000.000 TL) ve "yeni bir 5 yıllık süre" (2019- 2023) konusunda izin için de Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvurulmasına,

3-  Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeleri, Şirketimizin statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusunu, projeksiyonlarını, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir Rapor hazırlanarak en geç Kurul'a başvuru tarihi itibariyle KAP'ta ilan edilmesine,
 
4-   Esas sözleşme değişikliklerinin, Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve ilgili Bakanlık iznini takiben olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve genel kurulda esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları C Grubu payların statüden çıkma hakkındaki iş bu yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki otuz günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalanmasından yüksek olanı ile ( 0,6659 TL ) satın alınacağı yönünde Martı Otel İşletmecilik A.Ş.'nin 28.12.2018 tarihli Taahhüdü çerçevesinde, pay alım teklifinin yapılacağına ilişkin hazırlanan "bilgi formu"nun da statüden çıkma raporu ile birlikte genel kurul davet tarihinden itibaren Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasına,

5-  Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin genel kurulda onaylanması sonrasında, Şirket'in kotasyon koşulları açısından değerlendirilerek payların işlem göreceği pazarın tespiti için Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvurulmasına,

6-      İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Nurullah Emre Narin ve Hasan Emre Temelli'nin müştereken yetkili kılınmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkış Gerekçeli Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.


Martı GYO AŞ GYO'dan Çıkış Gerekçeli Rapor için tıklayın

Martı Gyo Esas Sözleşme Tadili için tıklayın