Çukurova Balkon

Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy'deki 325 ada ve 6 parselini sattı!

Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy'deki 325 ada ve 6 parselini sattı! Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy'deki 325 ada ve 6 parselini sattı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tekirdağ İli,Çerkezköy İlçesi GMKP Mah.325 Ada 6 Parselin Satışını yapılan görüşmeler sonucu gerçekleştirerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tekirdağ Çerkezköy'deki 325 ada ve 6 parselini satışa çıkardı. Satış işlemi 09.03.2016 tarihinde tamamlandı.


Martı GYO Açıklama:


Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzda; 


Şirketimiz portföyünde bulunan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 325 Ada, 6 no.lu parseldeki taşınmazın, yapılan görüşmeler ve gelen talepler doğrultusunda, mevcut piyasa ve ödeme koşulları da dikkate alınarak;


- 325 Ada, 6 no.lu Parseldeki 4.397 m2  taşınmazın KDV dahil 4.056.000-TL bedel ile, 3. kişilere satışının yapılmasına,

- Şirketimizin 31.12.2015 tarihli mali tablolarındaki aktif toplamının 684.678.864-TL olması nedeniyle söz konusu satış işleminin Türk Ticaret Kanunu' nun 408 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile Kanunun 23 üncü

 maddesi kapsamında olmadığı tespit edilmiş olup,

- Ekspertiz değerinin KDV dahil 4.409.660-TL olan taşınmazın satışı ile ilgili her türlü işlemin tamamlanması konusunda Ferda Kara ile birlikte Ferdağ Şenel' in müştereken yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Satış işlemi 09.03.2016 tarihinde tamamlanmıştır.