Martı GYO'nun 3 aylık hasılatı ne kadar oldu?

Martı GYO'nun 3 aylık hasılatı ne kadar oldu?

Martı GYO'nun faaliyet raporuna göre; 1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde şirketin hasılatı 2 milyon 12 bin 162 TL oldu.Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin faaliyet raporunu, finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Martı GYO'nun faaliyet raporuna göre; 1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde şirketin hasılatı 2 milyon 12 bin 162 TL olurken, özkaynakları 555 milyon 478 bin 362 TL oldu.

Martı GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 13.08.2021

KARAR SAYISI  : 1082

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  
a –Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.06.2021 tarihinde sona eren (01.04.2021-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi)  3 aylık döneme ait finansal tabloları ile aynı döneme ilişkin 3 aylık faaliyet raporu  tarafımızdan incelenmiştir.

  
b – Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

  
c – Şirketteki  görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru biçimde yansıtmaktadır.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın