MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 240 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Cankurtaran tarafından kuruldu. MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultanbeyli'de 240 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Cankurtaran tarafından kuruldu. 

MC Ekspertiz Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi konusu: Motorlu ve Motorsuz elektrikli elektronik her çeşit kara nakil vasıtaları olan otomobil , kamyon, kamyonet , otobüs, minibüs, motorsiklet ve benzer araçların ekspertizlerini yapmak . 2- Yukarıda sayılan her türlü kara nakil vasıtalarına ilişkin ekspertiz hizmetinin verilmesi ile birlikte aynı zamanda periyodik olan yada periyodik olmayan nitelikte kara nakil vasıtalarına ilişkin araç bakım hizmetleri vermek. 3- Yukarıda sayılan her türlü kara nakil vasıtalarına ilişkin ekspertiz hizmetinin verilmesi ile birlikte aynı zamanda kara nakil vasıtalarının ihtiyacı olan sarf ve bakım malzemelerinin toptan ve perakende olarak ticaretini yapmak. 4-Amaç ile ilgili konularda, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmak, resmi ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihalelerle ilgili yeterlilik belgeleri için çeşitli anlaşmalar yapmak, karne ve yeterlilik belgeleri için ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak. Yap islet devret modelinde yapılacak ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, kanuni şartlar içinde işletmeciliğini yapmak. Serbest bölgeler dahil olmak üzere ithalat ve ihracat yapmak. 5-Konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere ortaklıklar kurmak ve aynı amaçla çalışan yerli ve yabancı kuruluşlara iştirak etmek. Firmalarla Mümessillik, Distribütörlük, Bayilik, Acentalık, Komisyonculuk faaliyetinde bulunmak. 6-Amaç ile ilgili konularda marka, ihtira beratı, her türlü imtiyaz, lisans, telif hakları, alamet-i farika, Patent, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını tesis etmek, devralmak, Kiralamak , kısmen veya tamamen devir etmek-kiraya vermek. 7-Şirket işleri için gerekli olan Arsa, Arazi, Bina, Makine ve aletler ile yedek parçalar, tesis ve taşıtları iktisap etmek, bunlar üzerinde ayni ve şahsi haklar tesis etmek, kiralamak, devralmak, devretmek. Menkul ve gayrimenkulleri üzerinde intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı tesis edebilmek, ayrıca gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti tesis edebilmek, gayrimenkulleri ile ilgili olarak tapu ve kadastro dairelerinde ipotek verebilmek, menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapabilmek, gayrimenkulleri ile ilgili ifraz, tevhit ve parselasyon ile ilgili her türlü muamele ve tasarrufta bulunabilmek. 8-Alacakları için her türlü teminat almak, alacakları için factoring işlemleri yapmak, borçlu gerçek ve tüzel kişilere ait ya da borçla ilgili 3.kişilerin ipoteklerini veya rehinlerini alabilmek, ipoteklerini fek etmek, bunlarla ilgili işlemler için gereken kişilere vekalet vermek, gerektiğinde vekaleti azletmek. 9-Yabancı sermaye iştiraki ile şirketler kurmak, yabancı şirketlerden intifa haklarını devir almak. 10-Yukarıda gösterilen konularda başka ilerleyen zamanda şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu karar aldıktan sonra Genel Kurulun onayına sunacak ve şirket bu isleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır. 

Adres: Turgut Reis Mah. Fatih Bulvarı NO:396 A/1 Sultanbeyli