Meclis, Torba Yasa için mesai yapacak!

Meclis, Torba Yasa için mesai yapacak!

TBMM'de torba tasarı mesaisi başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta Meclis'te görüşülecek.


Meclis’te torba tasarı mesaisi başlıyor. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 indirimin yanı sıra, elektrik borçları ve tarım kredileri de yapılandırılacak. Teklifle, yabancılara dövizle satılacak konut ve işyeri için KDV istisnası getiriliyor.


Meclis bu hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler içeren “torba kanun teklifi” için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi önemli konularda düzenlemeler içeriyor. Öte yandan TEDAŞ’ın alacakları geçen yıl itibariyle yaklaşık 3,5 milyar liraydı.  Teklife göre, vergisini düzenli ödeyenlere de yüzde 5 indirim getiriliyor.


Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yoğun mesai harcayacağı teklife göre, iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı KDV’den istisna olacak.  Öte yandan, son üç yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdürenlere 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdürenlere 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek. Sandık, bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.


Sandık, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşlarının yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocukları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ana, baba, eş ve çocukları talep etmeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılacak. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere verilen 1 yıl süreyle teşviklerden yararlanamama cezası, ilk tespitte 1 aya indiriliyor. Teklifle, DSİ tarafından yürütülen baraj projelerinin kapsamında bulunan kamulaştırma ve iskan/yeniden yerleşim çalışmalarının, barajı yapan DSİ tarafından tek elden yürütülmesiyle projelerin süresinde tamamlanması amaçlanıyor. TEDAŞ alacakları, tarımsal kredi borçları, takipteki Irak Programı Kredileri yeniden yapılandırılıyor. KİT’lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilecek. Belediyelerce imara açılıp, satılan arazilerden Hazinenin açtığı davalar sonucu Hazine mülkiyetine geçenler, tekrar kişilere bedelsiz olarak devredilecek.


YENİ SANAYİ PAKETİ GELİYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilim, sanayi ve teknolojinin iç içe geçeceği yeni bir model hazırladıklarını açıkladı. Bu kapsamda 6 ay süren bir çalışma yaptıklarını açıklayan Bakan Özlü, “Bu yeni modeli Bakanlar Kuruluna arz ettik, hayata geçirilmesi için çalışıyoruz, bu aylarda yasalaştıracağız. Bir araştırma geliştirme fonu oluşturacağız. Ar-Ge’ye faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Yeni modelde Bilim Teknoloji Sanayi İcra Kurulu olacağını belirten Bakan Özlü, “Başbakanımız başkanlığında ilgili bakanlar görev alacak” dedi. Sanayicinin desteklenmesi için de yaptıkları reform paketini tamamladıklarını duyuran Bakan Özlü, paketin detaylarını şöyle açıkladı: “Bunu gelecek hafta sunacağız ve referandumun akabinde hayata geçireceğiz. Yatırımcılar isterlerse özel endüstri bölgeleri kurabilecekler. Yine bu pakette organize sanayi içinde bulunan fabrikalardan emlak vergisi alınmaması yönünde hususlar var. Yine özellikle eğitim konusunda sanayicinin ihtiyaç duyduğu üniversite ve orta öğretim kurumlarına ilişkin maddeler var. Yaklaşık 71 maddeden oluşuyor yeni paket. Bu paket bugüne kadar sanayici ve iş adamalarının bize ilettiği sorunları toplayıp, bir taslak hazırladık, OSB’lerle paylaştık, ilgili bakanlıkla koordine ettik, 1 yıla kadar zaman harcadık ve inşallah bunu çıkaracağız.”


‘TORBA’DAN ÇIKACAK 10 MÜJDE

* Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi


* Yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası 

TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması


* Sigorta bildirmeyene 1 yıllık teşvik cezasının bir aya inmesi


* İflas eden ya da zor durumdaki esnaf için Ahilik Sandığı kurulması


* Türkiye’deki vatandaşların yurt dışındaki ailesine sağlık sigortası


* TEDAŞ alacakları ve tarımsal kredilerin yapılandırılması


* Takipteki Irak Programı Kredileri’nin yeniden yapılandırılması


 * KİT’lerdeki sözleşmeli personel yıllık izinlerinin devri


  * Dava sonucu Hazineye geçen arazilerin kişilere bedelsiz devri


 Karar