Meda Dekorasyon Ve İç Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Meda Dekorasyon Ve İç Mimarlık Sanayi Ticaret Ticaret  Anonim Şirketi Ataşehir’de  50 bin TL sermaye bedeli  ile Didar Cansel Rızvanoğlu Amine Özıl tarafından kuruldu.Meda Dekorasyon Ve İç Mimarlık Sanayi Ticaret Ticaret  Anonim Şirketi Ataşehir’de  50 bin TL sermaye bedeli  ile Didar Cansel Rızvanoğlu Amine  Özıl tarafından kuruldu.

Meda Dekorasyon Ve İç Mimarlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
a- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. b- Dekorasyonla ilgili her türlü bina, büro, tesis ve yapıların, saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. c- Yurtiçinde ve Yurt Dışında her türlü dekorasyon ürünlerinin alımı satımı, tasarımı, imalatı, üretimi, proje ve pazarlamasını yapmak yaptırmak, d- Her türlü tesislerin mobilya, dekorasyon işleri, boya ve tadilat işleri yapmak, yaptırmak, Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için, 1. İzin ruhsatname ve imtiyaz almak bunları kısmen veya tamamen başkasına devir etmek, başkasından devir almak 2. Yurt içinden veya yurt dışından kredi temin etmek. 3. Bu maksat ve gayelerin elde edilebilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. 4. Menkul veya gayrimenkul edinmek, bunları kiralamak, kiraya vermek aracılık yapmamak kaydı ile satın almak veya satmak. 5. Yukarıda belirtilen konularda yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak ve bu konularda ihtira hakları ve beratı alameti farika, lisans ve imtiyazlar, telif hakları ticaret ünvanları iktisap etmek, kullanmak, almak, satmak, işletmek devretmek 6. Mümesillikler, distribütörlükler, bayilikler almak, vermek, yurt içinde ve dışında ajanslıklar, bürolar ve şubeler tesis etmek 7. İpotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilmek ve verebilmek hak ve alacaklarının tahsili veya terkini için ayni ve şahsi her çeşit teminat alabilmek veya verebilmek bunlar ile ilgili olarak tapuda tescil ve terkin taleplerinde bulunmak 8. Özel ve kamu kişileri tarafından çıkarılan tahvil, ortaklık haklarını iktisap etmek satmak, rehin olarak almak, vermek, üzerinde intifa hakkı sahibi olmak. 9. Şirketler kurmak kuruluşlara iştirak etmek, hisseleri ve tahvilleri satın almak ve bunlarla ilgili tasarrufu ve iltizamı işlemler yapmak, sendikalara üye olmak. 10. Sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına açılacak kredi ve verilecek kefaletler için üçüncü şahıslar lehine ipotek etmek, tapuda tescil ve terkin taleplerinde bulunmak. 11- Şirket konuları ile ilgili olarak, ardiye özel antrepo, özel depo işletmeciliği, soğuk hava depoculuğu işletmeciliği yapabilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. 12- Konusu ile ilgili olarak fuarlara ve organizasyonlara katılabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu`nun teklifi ve Genel Kurulunun vereceği karar ile girebilir.

Adres: Atatürk Mah Ataşehir Bul Ata2/Atsh Sit B2 Blok No:6/48 Ataşehir