Mega projeler İstanbul'u nasıl etkileyecek?

Mega projeler İstanbul'u nasıl etkileyecek? Mega projeler İstanbul'u nasıl etkileyecek?

Hazırlanan ' mega projeler ' dünyanın en büyük ve en güzel kentlerinden biri olan İstanbul 'un sonunu getireceği iddia edildi.Göç ve doğumlarla her geçen gün artan nüfus, yeşilin tahrip edilmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle İstanbul'un su kaynaklarının olumsuz etkilendiği, Dünya Su Günü için hazırlanan raporda gözler önüne serildi. "İstanbul'un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri" başlıklı bir rapora göre; 2050'ye kadar İstanbul'daki sıcaklık değerleri 3 derece artacak. İşte raporda dikkat çeken tespitler: 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal istanbul arazi kullanımı, nemlilik, sıcaklık, gaz ve eneıji akışı ile albedo özelliklerde değişikliklere neden olacak, yeni ve ek ısı kaynaklan yaratacaktır. Bu doğal olmayan değişim iklimler dizisini bozabilecek hatta yok edebilecektir. Projelerin yapıldığı alanlar yüksek olasılıkla birer kentsel ısı adasma dönüşecektir. 

3. Köprü tamamlandığında Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte toplamda 8 bin 715 hektarlık ormanlık alan yok edilecek. Çökelme ve trafik nedeniyle egzoz gazlan baraj göllerinde toplanan suyun kirlenmesine yol açacak. Özellikle Ömerli baraj gölünde oluşacak kirlilik DSI'nin önemli yatırımlarından biıi olan Melen Projesi'ni de olumsuz yönde etkileyecek. 3. Havalimanı işletmesinden kaynaklanacak kurşun bakır ve çinko gibi kirleticiler Terkos Gölü'nü ağır metallerle kirlenmiş bir göl haline getirecek. Kanal istanbul, gerçekleşirse İstanbul'da kullanılan suyun yüzde 6.7'sini karşılayan Sazlıdere Havzası ortadan kalkacak. Avrupa Yakası'nda yapılacak 4 ayn yeni kent projesiyle Silivri'den, Bekiıii'ye kadar olan tüm yeraltı su kaynaklan tehlike altmda. Kirlenen yeraltı sularının ise temizlenmesi neredeyse imkansız. 
Şok