Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Hanefi Akın tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Ümraniye, Site Mahallesi, Samanyolu Caddesi, Baha Sokak'ta kuruldu.Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Hanefi Akın tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ocak'ta Ümraniye, Site Mahallesi, Samanyolu Caddesi, Baha Sokak'ta kuruldu. 


Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-Demir ve demir ürünleri, çelik ve çelik ürünleri, paslanmaz çelik, bakır, galvaniz, PVC ve asbestken mamul boru, kapı pencere, kereste ve benzeri inşaat ile ilgili her türlü emtia alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 16-Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak. 17-Her nevi yuvarlak, yassı ve lama demir, çelik, metal, paslanmaz çelik mamüllerinin alım, satım,ithalat ve ihracatını yapmak. Yuvarlak, yassı ve lama demir, çelik, metal mamüllerinin işlenmesi suretiyle ve saçtan muhtelif cins profil, soğuk demir, imalat, demir çekme haddeleme, konstrüksiyon tesisleri kurmak ve işletmek her nevi boru imali, alım, satımı, montajı, kaynak montaj, izolasyon, torna, tecrit ve tesfiye işleri yapmak, demir, çelik, bakır, fosfor, pirinç alüminyum, nikel, çimento, kalay ve benzeri her türlü demir dışı metaller, saçlar, levhalar, yaprakları, şeritleri, contaları su buharları, profiller, tozları, granürler bauları, yaylar, oksitler, demir ve çelik ve demir dışı metallerin işlemesinde kullanılan her nevi potaları ve freze tezgahları, vargel matkap taşlama ve polisaj makineleri, muhtelif cins buhar ve sanayi kazanları imalatı, alım, satımı, ithalatı ve ihracatı.  18-İşletme konularıyla ilgili ihalelere katılmak,İhale açmak, teklif almak, teklif vermek, 19-İşletme konuları ile ilgili olarak ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak, Şirket Yukarıda belirtilen maksat ve konusunu  gerçekleştirmek için; a.Fabrikalar ve imalathaneler kurar bu konuda kurulmuş ve kurulacak olan fabrika, imalathane ve işyerlerine hissedar olarak girer, kısmen ve tamamen satın alır, satar. b.Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu na uygun olarak mevcut veya kurulacak yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek yerli ve yabancı başka şirketlerle birleşmek, c.Şirketin maksat ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli menkul ve gayri menkuller edinebilir, inşaa etmek, almak, satmak, takas yapabilir, tevhid, ifraz yapabilir. Tamir, ipotek etmek menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili her çeşit aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, tesis etmek, bunları elden çıkarmak, şirketin lehine tesis edilecek rehin ve ipotekleri kabul  ve fesih etmek, sahip olduğu gayri menkuller teminat olarak göstermek.


Mehak İnşaat Çelik Konstrüksiyon İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Site Mahallesi, Samanyolu Caddesi, Baha Sokak No:2/52