Mehmet Ergün Turan'dan Habitat Günü mesajı!

Mehmet Ergün Turan'dan Habitat Günü mesajı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yılında aldığı kararla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Habitat Günü olarak kutlanıyor. TOKİ Başkanı M.Ergün Turan’ın Habitat günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yılında aldığı kararla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Habitat (Centre for Human Settlements)  Günü olarak kutlanmaktadır.


 TOKİ Başkanı M.Ergün Turan’ın Habitat günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. M.Ergün Turan yaptığı açıklamada şunları söyledi:


 “Nüfus artışı, deprem riski, hızlı kentleşme, göç, gecekondulaşma ve nitelikli konut ihtiyacı bugün insanlığın önemli bir sorunudur. Dünyada konut veya konuta erişim, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim de bütün çabalara rağmen arzulanan düzeye çıkarılamamıştır.


Buna karşın dünyada ulusal ve yerel ölçeklerde sürdürülen eylem ve politikalar ile ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmişliğe rağmen gecekondu ve benzeri yerlerde yaşayanların sayısı her geçen gün artmakta ve dünyada yaklaşık 900 milyon insan gecekondu ve benzeri koşullarda yaşamaktadır.


Ülkemizde ise 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Planlı Kentleşme ve Konut Seferberliği” ile önemli bir yol alınmış ve konut ihtiyacı başta olmak üzere daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi sağlanmış ve Türkiye’de nitelikli konut stokunun artırılması yanında konut fiyatları ve kiraların suni artışlarının da önüne geçilmiştir.


 Gelişen ve değişen kentlere, ekonomik gelişmişliğe ve yaşam tarzına bağlı olarak, daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi için çabalarımız sürmektedir. İnsan merkezli, farklı kültürleri kaynaştırabilen, yerel yönetimlerin etkin olduğu, kent dokusunun korunduğu, sürdürülebilir çevrenin gözetildiği bir ortam hepimizin arzusudur.


 Dünün beklentilerine, dünün imkân ve kabiliyetleriyle çözüm üreten TOKİ, bugün daha nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi için büyük bir çaba içindedir. Başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekânlarımızda dikey değil yatay bir yapılaşmaya, toplumumuzda dayanışma kültürünü esas alan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin ve esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan kentsel alanlara önem ve öncelik vermektedir.


Ülkemizin hemen her ilinde, yüzlerce şantiyesinde konut üretiminin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve kısacası insanlarımızın sosyal yaşamda ihtiyaç duyduğu her birimin inşasını yürütmekte;  sosyal devlet yaklaşımıyla, toplumsal açıdan çok önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.13 yılda 740 bin konut rakamına ulaşılmıştır. Bu açıdan TOKİ, milletimize “iyilik üreten” bir kurum olarak tarihe geçmiştir.


 Nüfus yoğunluğu fazla olan bütün ülkelerde sanayileşme ve kentleşme ile birlikte gecekondulaşma da tarihsel bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye bu konuda yaşadığı acı deneyimlerden ders alarak büyük bir kentsel dönüşüm yürütmektedir. Özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerde, farklı ihtiyaçları ve değişimleri göz önüne alarak çok değerli projeler yürütülmekte ve bu konudaki heyecanımız her geçen gün artmaktadır. 


 Şehirler özellikle çocukların ve gençlerin geleceğini belirlediğinden onlara yaşanabilir, sağlıklı kentler ve konutlar bırakmak için daha iyi modeller ve projeler üretmeliyiz. İnsan fıtratına uygun mekânların üretildiği alanları çoğaltmalı, insanın manevi boyutunun da düşünüldüğü ve dikkate alındığı projeleri geliştirmeliyiz.

 

17-20 Ekim 2016 tarihinde Ekvator’un Başkenti Kito’da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)  HABİTAT III zirvesine  TOKİ  olarak biz de etkin bir şekilde katılmaktayız. Bütün bu sorunlarının en üst seviyede dünya liderlerinin ve uzmanlarının katılacağı toplantılarda gündeme gelecek ve tartışılacak. İnanıyorum ki; dünyamız ve ülkemiz için daha güzel şehirler ve sürdürülebilir bir yaşam yolunda her birimizin ortaya koyduğu gayret, bizden sonraki nesillerin daha iyi koşullarda, umut dolu bir gelecek ideali ile yaşamalarını sağlayacaktır. ”


TOKİ Haber