Mehmet Şimşek: 2B için hemen başvurun! Metrekare fiyatı 8.5 TL!

Mehmet Şimşek: 2B için hemen başvurun! Metrekare fiyatı 8.5 TL!

Maliye Bakanı Şimşek, 2B arazilerinde hak sahiplerinin 6 ay beklemeden hemen bu hafta itibarıyla başvurmalarını arzuladıklarını söyledi


 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B alanlarında, Türkiye'nin tamamında ortalama metrekare fiyatının 8,5 lira olduğunu bildirdi. Şimşek, ''Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde rayiç bedel, 26,5 milyar lira. Bunun yüzde 70'i 18,5 milyar lira. Eğer tamamı peşin ödenirse yaklaşık 14,8 milyar liralık bir gelir söz konusu'' dedi.    Bakan Şimşek, 2B alanlarına ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, rayiç bedelin yerine göre değiştiğini kaydetti. Şimşek, ''Rayiç bedel, sokaktan sokağa, parselden parsele, semtten semte, ilden ile, ilçeden ilçeye tabii ki değişir'' dedi.        ''Tespitler parsel bazında yapıldı''   Rayiç bedellerin tespitinin komisyon tarafından ve birçok bilgi kaynağına dayanılarak, parsel bazında yapıldığını belirten Şimşek, 2B alanlarında Türkiye'nin tamamında ortalama metrekare fiyatının 8,5 lira olduğunu bildirdi. Şimşek, 2B alanları içinde tarım arazisi niteliğinde ve şehir merkezinde olan yerler bulunduğunu söyledi.    Bakan Şimşek, bugüne kadar yapılan tespitlerde rayiç bedelin 26,5 milyar lira olarak belirlendiğini ifade ederek, ''Bunun yüzde 70'i 18,5 milyar lira. Eğer tamamı peşin ödenirse yaklaşık 14,8 milyar liralık bir gelir söz konusu'' dedi.    Hak sahipliğinin önceden tespit edildiğini ve kadastro uygulamasıyla kesinleştiğini, burada bir ihtilaf öngörmediklerini belirten Şimşek, şöyle devam etti:    ''Çünkü bu çalışmalar yapılırken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu listeleri ilan etti, askıya astı, bunlara itirazları kabul etti, itirazları sonuçlandırdı. Bu süreç çok önceden başlamış, tamamen bitmiş. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle hak sahipliği kesinleşmiş bir süreçten bahsediyorsunuz.    Buradaki kaynağın nerede kullanılacağını kanunla belirledik. Tabii ki bütün gelirler bütçeye gelir, sonra kanunla bunların nerede harcanacağı ifade edilmişse ona göre Maliye Bakanlığı olarak o alanlara tahsis ederiz. Yani burada ayrı bir fon oluşturulmamakla birlikte bunlar kanunla belirlendiği için özel bir gelir... Bu özel gelir, kanun çerçevesinde dağıtılacak. Bunu kim belirleyecek, Bakanlar Kurulu belirleyecek. Ona göre de, bu kentsel dönüşüme, afet riskinin azaltılmasına ağırlıklı olarak kullanılacak. Ama orman köylülerimiz de desteklenecek ve 2B niteliğinde olan alanların 2 katı kadar da ya orman ıslahı yapılacak ya da yeni ormanlar tesis edilecek.''    ''Sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık''   Bakan Şimşek, mal müdürlüklerinde veya defterdarlıklarda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, konuyu çok ciddiye aldıklarının altını çizdi.    Şimşek, ''Arkadaşlarımız çok ciddi bir iş yükü ile karşı karşıya. Mesela, 2B alanlarının yoğun olmadığı yerlerden, diğer illere personel takviyesi yaptık, yapacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün genel müdür yardımcılarına, daire başkanlarına 'belli iller sizin sorumluluğunuz' dedik. Arkadaşları oralarda görevlendirdik. Vatandaşa kolaylık olsun diye ne gerekiyorsa yapıyoruz'' dedi.    Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1981 yılı öncesinde orman vasfını kaybetmiş alanların 2B yasası kapsamında olduğunu belirterek, ''Şunu bilmenizde fayda var, 32 yıl önce orman vasfından çıkarılmış yerlerden bahsediyoruz, bugün itibariyle bir orman alanını biz Maliye olarak, hükümet olarak satmıyoruz'' dedi.    Şimşek, Maliye Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında 2B olarak adlandırılan orman vasfını yitirmiş arazilerin satışı ile imara açılmasını öngören yasa ve bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi verdi.        2B ile ilgili kanunun TBMM tarafından kabul edildiğini ve 26 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Şimşek, orman vasfını kaybetmiş alanlardan, 32 yıl önce orman vasfından çıkarılmış alanlardan bahsedildiğini söyledi.    Bugün itibariyle bir orman alanının Maliye olarak veya hükümet olarak satılmadığını vurgulayan Şimşek, 1961 Anayasası'nda orman vasfını kaybetmiş alanların ormanlıktan çıkarıldığını, yine 1982 Anayasası'nda da belli şartlar altında bazı alanların orman alanlarının dışına çıkarıldığını hatırlattı. Şimşek, ''Aslında 26 Nisan'da yürürlüğe giren kanunun içeriği, 1982 Anayasası'nda, 1981 öncesinde orman vasfını kaybetmiş alanlarla ilgilidir. Bunun bilinmesinde büyük fayda var'' dedi.    Bakan Şimşek, 1981'den sonra orman niteliğinde olan alanlarda yapılaşmaya gidilirse ilgili idarenin orayı yıkacağını vurguladı.        410 bin hektarlık alan 2B kapsamında     Söz konusu yasayla 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman niteliğini tam olarak kaybetmiş, ormana dönüşmesi mümkün olmayan 410 bin hektarlık alanın kapsandığını kaydeden Maliye Bakanı, bu alanların belirlenen bedeller üzerinden hak sahiplerine satılacağını bildirdi.    Bu alanların bir diğer özelliğinin de imar planları yapılamamış, düzenli kentleşme gerçekleşememiş alanlar olduğunu kaydeden Şimşek, amaçlarının bu tür ihtilafları da çözmek olduğunu kaydetti.    Şimşek şöyle konuştu:    ''Amacımız vatandaşla olan mülkiyet sorunlarını çözmektir. Çünkü vatandaş, yıllardır orman vasfını kaybetmiş, ama tapusuz olarak kullandığı taşınmazlarda tapu sahibi olacak. Yani birinci konu bu. Yine belki şu türden uygulamalar da olmuştu. Geçmişte tapusu olan alanlar vardır, sonradan Orman Genel Müdürlüğü itiraz etmiştir ve burayı orman diye tapuya tekrar kaydetmiştir. Şimdi biz geçmişte tapusu olanlara da bunları bedelsiz olarak devredeceğiz. Bunun hukuki bir zemine kavuşturulması, vatandaş ve devlet arasındaki davaların son bulması amacımız. Özellikle gecekondu ve kentsel dönüşüm projeleri yapılarak çarpık ve plansız yerleşim alanlarının yeniden düzenlenmesini de biz amaçlıyoruz.    Yani dolayısıyla burada 3-4 temel amacımız var. Mülkiyet sorunlarını çözmek istiyoruz, geçmişte tapusu olan alanların 2B'ye dönüşmüşse yine vatandaşa hakkını iade ediyoruz. Davalar son buluyor ve kentlerimiz inşallah bu proje sayesinde güzelleşecek.''    Satışlar nasıl olacak   2B alanlarının satışı konusunda da bilgi veren Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu alanların rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden satılacağını, peşin satışlarda da indirim yapılacağını bildirdi.    Şimşek, ''Buranın değeri diyelim ki 100 liraysa 70 lira üzerinden satılacak. Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde 20'lik indirim olacak. Yani 100 liralık yer 56 liraya satılmış olacak. Yok eğer yüzde 50'si peşin verilirse yüzde 10'luk bir indirim söz konusu. Peşin alamayanlara da yine durumuna göre yani mücavir alan içerisinde olup olmadığına bağlı olarak faizsiz 3 ile 4 yıl arasında bir taksitlendirme yapılacak'' diye konuştu.    Maliye Bakanlığı olarak üstlendikleri sorumluluğun çok ağır olduğunu kaydeden Şimşek, bakanlık olarak 10-12 bin tane hazine mülkünün satışını gerçekleştirirken, bu uygulama ile 500 bin parselle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.    Bu tarihi fırsattan tüm vatandaşların yararlanması gerektiğini ifade eden Mehmet Şimşek, başvuru parası ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile 30 Ekim tarihini beklemeden başvurulmasını istedi. Bakan Şimşek, tapuları iptal edilen ve iade hakkından yararlanacaklar için ise sürenin 28 Nisan 2014'de bittiğini belirterek, ''Ben yine de onların yerinde olsam bir an önce başvurumu yaparım. Çünkü onlardan hiçbir şey istemeyeceğiz'' dedi.        Zamanında başvurmayanların hakları düşecek        Zamanında başvuruda bulunmayan kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceğini de kaydeden Şimşek, dolayısıyla hak sahiplerinin kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklarını ve alanında standart bir hazine mülküne dönüşmüş olacağını söyledi.    Çarpık ve plansız yerlerin yoğun olduğu alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  ve belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri yapabileceklerini ifade eden Şimşek, bu alanlardaki vatandaşların da haklarının korunacağını bildirdi.    Şimşek, ''Diyelim ki bir alanda kentsel dönüşüm zaruri. Bunu da TOKİ veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili belediyeler vasıtasıyla yapacağız. Burada 2 seçenek var. Vatandaş ya Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği bedeli doğrudan doğruya ilgili belediye veya TOKİ'ye ödeyecek, bu şekilde hak sahipliği devam edecek. Ya da buralarda kentsel dönüşüm için gerekli planlar yapılacak o planlar çerçevesinde uygulama söz konusu olacak'' dedi.    Satış gelirleri nerelerde kullanılacak   2B satışlarından elde edilecek gelirlerin önemli bir bölümünün afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde kullanılacağını bildiren Maliye Bakanı, ''Afet riskinin azaltılmasında bu kaynaklar yüzde 90'a kadar kullanılacak. Ayrıca orman köylülerinin nakledilmesi ve kalkınmalarının desteklenmesinde kullanılacak. Yine bu kanuni düzenlemeyle orman sınırları dışına çıkartılan alanların en az 2 katı verimsiz orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının tesisinde bu kaynaklar kullanılacak'' dedi.    Rayiç bedeller   Taşınmazların rayiç bedellerinin en çok tartışılan konular arasında olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, bununla ilgili oluşturulan Bedel Tespit Komisyonu'nun parsel parsel değer tespitinde bulunduğunu bildirdi.    Değerler tespit edilirken emsal satışlara bakıldığını, sanayi ve ticaret odalarına başvurulduğunu, belediyelerden bilgi alındığını ve muhtarlarla diyaloğa geçilerek bedellerin tespit edildiğini ifade eden Şimşek, ''Bedeller belirlenirken çok kapsamlı bir yaklaşım sergilendi, bunun da bilinmesinde büyük yarar görüyorum'' diye konuştu.    Hak sahiplerinin listelerinin ilgili muhtarlıklarda, mal müdürlüklerinde, defterdarlıklarda ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yer alacağını kaydeden Şimşek, ''Ben ümit ediyorum bu uygulama hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız açısından hayırlı olacak. Biz inşallah bunu başarılı bir şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımız ne kadar hızlı davranırlarsa biz de kendilerine o kadar hızlı hizmet etme fırsatı bulacağız'' dedi.   Veysel Eroğlu'ndan Mehmet Şimşek'e soru     Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA Editör Masası'ndan, 2B arazilerinin satışıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e AA muhabiri aracılığıyla sorularını iletti. Şimşek, Eroğlu'nun sorularını tebessümle dinledi ve cevapladı.    Bakan Eroğlu, AA Editör Masası'nda, AA'nın yurt dışı temsilcileri, bölge müdürleri ile Ankara'da görev yapan birim editörlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.    Editör masasında 2B arazilerine ilişkin değerlendirmede de bulunan Eroğlu, rayiç bedellere ilişkin kendisine özellikle Twitter üzerinden çok soru sorulduğunu ancak çıkan Kanun uyarınca bu soruların muhatabının Maliye Bakanlığı olduğunu, kendilerinin para kısmına karışmadıklarını ifade etti.    Toplantı sırasında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2B arazilerine ilişkin basın toplantısı yaptığı hatırlatılması üzerine, Bakan Eroğlu, ''iyi güzel işte, artık o açıklasın'' dedi.    Eroğlu, AA Editör Masası'nda Maliye Bakanı Şimşek'in basın toplantısını canlı olarak kısa bir süre izledi.    Kendisinin Bakan Şimşek'e sormak istediği bir soru olup olmadığının sorulmasının üzerine de Bakan Eroğlu, ''Maliye Bakanı, mümkünse rayiç bedeller ile ilgili açıklama yapsın, vatandaş hep bana soruyor Twitter'dan. Rayiç bedelleri konusunda vatandaşların bazı itirazları oluyor, hep bize soruyorlar. Bu konuda bir açıklamada bulunursa seviniriz. Tek yetkilinin de kendi Bakanlığı olduğunu ifade ederse de daha çok seviniriz'' dedi.    Bakan Eroğlu, ''isterseniz Twitter'dan yazayım ama şimdi okumuyordur'' şeklinde espri yaptı.    Bunun üzerine Bakan Eroğlu'nun Editör Masası'ndaki sorusu AA Muhabiri aracılığıyla Bakan Şimşek'e yöneltilmesini istedi.        Şimşek Eroğlu'nun sorularını tebessümle dinledi     Basın toplantısını izleyen AA Muhabiri, Bakan Şimşek'e, AA Editör Masası'nda konuk olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun kendisine bazı sorularının olduğunu iletti. Eroğlu'nun sorularını tebessümle dinleyen Bakan Şimşek, 2B alanlarıyla ilgili çalışmanın bu noktaya getirilmesinde, buna yönelik tasarı çalışmalarına bir çok bakanlığın katkıda bulunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:    ''Ama uygulamayı sadece ve sadece Maliye Bakanlığı yapacak. Bu alanlar şimdi tescillendi, Hazine'nin mülkü haline geldi. Dolayısıyla 26 Nisan 2012 itibariyle bu alanlar tamamıyla Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olan alanlardır. Söz konusu arazilerin satışına, tasarrufuna ilişkin bütün hususlar, bu bakanlık tarafından yürütülecek. Yani uygulamayı Maliye Bakanlığı yapacak. Vatandaşlarımızın soruları, başka bakanlıklara değil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na değil, Maliye Bakanlığı'na yönlendirilmeli. Nitekim bir tane e-mail adresi ile telefon numaraları belirlendi. 2B ile ilgili sorunun çözümüne yönelik uygulamayı Maliye Bakanlığı yapacak.''    Rayiç bedelin yerine göre değiştiğini kaydeden Şimşek, ''Rayiç bedel, sokaktan sokağa, parselden parsele, semtten semte, ilden ile, ilçeden ilçeye tabii ki değişir'' dedi.    Rayiç bedellerin tespiti bir komisyon tarafından yapıldı, birçok bilgi kaynağına dayanılarak yapıldı. Türkiye'nin tamamında ortalama metrekare fiyatı 8,5 lira. Ama bunun içinde tarım arazisi niteliğinde olan yerler de var, şehir merkezinde olan yerler de var. Ne kadar gelir- Bugüne kadar yaptığımız tespitlerde rayiç bedel 26,5 milyar lira. Bunun yüzde 70'i 18,5 milyar lira, eğer tamamı peşin ödenirse yani yüzde 56 üzerinden o zaman da yaklaşık 14,8 milyar liralık bir gelir söz konusu.    AA