Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ilave gösterimler eklendi!

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ilave gösterimler eklendi! Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ilave gösterimler eklendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6 Ocak 2015 tarihli ve 661 sayılı Olur’u ile uygun görülen; İlave Gösterimler ile İlave Detay Katoloğu Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne eklendi.14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Gösterim (lejand) teknikleri başlığı altında yer alan 10. maddesinin 3. fıkrasındaki “Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” hükmü uyarınca Bakanlığımıza iletilmiş olan talep ve teklifler değerlendirildi.


Bu kapsamda 2014 yılı dönemine ait olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; “EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğu”na ekte yer alan gösterimler, açıklamaları ile birlikte ilave edildi.


İlave ortak gösterimler için tıklayın


İlave detay kataloğı için tıklayın