Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde değişiklik!

Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde değişiklik! Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde değişiklik!

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..


Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler kapsamında yönetmeliğin 11, 27, 30 ve geçici 2. maddesi değiştirildi. 


Buna göre kentsel asgari standartlar, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni planı ile belirlenebilecek.


Doğal sit alanlarına ait koruma amaçlı imar planlarında bölge komisyonu kararı; tabiat varlıkları ve doğal sitlerin, tarihi arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik sitler ve diğer koruma statüleri ile çakıştığı alanlarda ise ilgili kurulların uygun görüşü alınacak.


Yürürlükteki 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları, üst ölçekli çevre düzeni planı veya nazım imar planı plan türüne dönüştürülür. Bu planlarda yapılacak değişikliklerde bu Yönetmeliğin çevre düzeni planları ile ilgili hükümlerine uyulur ve değişikliğin kullanım amacı ve niteliğine göre çevre düzeni planı ile nazım imar planı gösterimlerinden uygun olanı kullanılabilecek.


Mekansal planlar yapım yönetmeliği!

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yönetmeliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com