Menemen'de icradan 1 milyon 58 bin TL'ye satılık deri fabrikası!

Menemen'de icradan 1 milyon 58 bin TL'ye satılık deri fabrikası! Menemen'de icradan 1 milyon 58 bin TL'ye satılık deri fabrikası!

Menemen İcra Dairesi; Menemen ilçesi, Kesik köyü, Panaz mevkiinde yer alan deri fabrikasını 1 milyon 58 bin 901 TL'den 24 Kasım 2014 tarihinde satışa çıkarıyor.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Menemen İcra Dairesi; Menemen ilçesi, Kesik köyü, Panaz mevkiinde yer alan deri fabrikasını satışa çıkarıyor. Deri fabrikasının toplam bedeli 1 milyon 58 bin 901 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 24 Kasım 2014 günü 09:30 - 09:40 arasında Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacak.İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/271T


t.c. menemen İcra dairesi


2014/271 tlmt.


taşınmazın açık artırma ilanı


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri :  İzmir  ili, Menemen ilçesi, Kesik köyü, Panaz mevki, 178 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz 3.760,00 m2 alana sahip olup arsa vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde hali hazırda 


ticari faaliyette bulunmayan bir şirkete ait deri fabrikası binası bulunmaktadır. İnşaat ruhsatı ve proje verilerine göre fabrikanın taban alanı 1.880,00 m2 olup yapı yüksekliği 8 mtdir. Fabrika 


binası içerisinde ara kat inşa edilmiş olup fiilen iki katlıdır. Ayrıca binanın çatı katı kurutma ünitesi olarak kullanılmaktadır. Prefabrik tarzda inşa edilmiş yapının inşaat alanı iki katta 


3.760,00 m2 dir. Zemin katta makineler mevcut olup faaliyet göstermemektedir. Zemin döşemesi şap beton olup duvarlarda bant pençeler bulunmaktadır. Ayrıca dışarıya açılan demir kapılar e işçi 


soyunma odaları, wc hacimleri bulunmaktadır. 1. kata çıkış betonarme merpen ile sağlanmakta olup 1. katın zemin döşemesi de şap betondur. 1. katta ayrıca idari ofisler, yemekhane hacimleride 


mevcuttur. Fabrika binasının yan cephesinde çekme mesafesine sonradan inşa edilmiş olan sundurma tek katlı, depo olarak kullanılan alüminyum trapez çatı örtüsü ile kapatılmış eklenti bir yapı 


bulunmaktadır


Adresi : izmir ili, Menemen ilçesi, Kesik köyü, Panaz mevki, 178 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz -izmir Menemen Deri Serbest Bölgesi Müdürlüğü


Yüzölçümü : 3.760,00 m2


Arsa Payı : 1/3 - 1/3 - 1/3 Hisse şeklinde kayıtlı olup tamamı satılacaktır


imar Durumu : Parsel Maltepe Organize Sanayi Bölgesinde kalmaktadır


Kıymeti : 1.058.901,00 TL


KDV Oranı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-1 (Ek bend: 09/04/2003 -4842 S.K./23. md.) 30/01/2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim 


şirketlerinin bankalar, özel fınans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı 


dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre fınansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 


mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi kdv'den muaftır hükmü gereğince KDV alınmayakcaktır.


Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir


1. Satış Günü 24/11/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


2. Satış Günü 22/12/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


Satış Yeri Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


talimin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 


bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,


7- Satış ilanı taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgilerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması 


hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının 


tebligat yerine geçeceği ilan olunur. 02/10/2014


(1IK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın

pus