Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi 3 Mart 2015 'te, 10 bin TL sermaye bedeli ile Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde, Miyase Mercan Müdürlüğü 'nde kuruldu.

Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi 10 bin TL sermaye bedeli ile 3 Mart 2015'te, Miyase Mercan Müdürlüğü'nde kuruldu.


Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi iş konusu;1. Her türlü gayrimenkul ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek. 2. Üçüncü kişiler nam veya hesabına her türlü gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemine aracılık yapmak. 3. Kendi nam ve hesabına her türlü gayrimenkul alım, satım, yatırım ve kiralama işleri yapmak. 4. Her türlü gayrimenkul ile ilgili değerleme ve fiyat tespiti hizmeti vermek. 5. Her türlü gayrimenkul ile ilgili bilirkişi hizmeti vermek. 6. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak veya yaptırmak veya bu işlere aracılık hizmeti vermek.   7. Her türlü gayrimenkul ve özellikle bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.    8. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak, müstakil konut, park ve bahçe düzenlemeleri yapmak. 9. Yurt içinde ve yurt dışında, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat, imalat ve onarım işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 11. Her türlü dekorasyon, tadilat, tamirat, boya, yenileme işleri yapmak. 12. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 13. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için gerekli taşıt aracı, iş makinası, gayrimenkul kiralayabilir veya söz konusu varlıkların satın alımı amacıyla gerekli finansmanın temini için ilgili finans kuruluşları ve bankalardan ipotek alabilir, verebilir, kredi kullanabilir veya bu amaçla finansal kiralama işlemi yapabilir.   14. Yukarıda sözü edilen faaliyetleri yürütürken, ilgili diğer kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, hizmet satın alabilir veya iş ortaklığı tesis edebilir. 15. Şirket kendi varlıklarını değerlendirmek amacı ile her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir.  


Merc Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi adres: Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Kocaceviz Caddesi No:48 B/1