08 / 08 / 2022

Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş işlemleri!

Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş işlemleri!

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sisteme, merkezi ısıtma sistemi deniyor. Peki, merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş işlemleri nelerdir?Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş işlemleri!

Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sisteme, merkezi ısıtma sistemi deniyor.


Maliklerin talebi üzerine, kanunen merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçilebiliyor. Peki, Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş nasıl olur? Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş işlemleri nelerdir?


Merkezi sistem uygulamasından bireysel sistemle ısınma uygulamasına geçilebilmesi için kat maliklerinin onayı gerekiyor. Merkezi ısıtmadan bireysel ısınmaya geçiş ile ilgili esaslar şu şekilde sıralanıyor: 


Merkezi sistemden bireysel doğalgaza geçiş..

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. 


Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. 


Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. Apartman yönetimi yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com