08 / 08 / 2022

Doğalgaz abonelik işlemleri!

Doğalgaz abonelik işlemleri!

Doğalgaz aboneliği almak için doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır. İşte doğalgaz abonelik işlemleri..Doğalgaz abonelik işlemleri!

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.


Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.  


Doğal Gaz Abonelik Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden  İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz.


Online doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir. Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir.


Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).


Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.


DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,


b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,


c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,


d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,


Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,


e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,


f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı, 


Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum  vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,


g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 


h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi, 


i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 


j) Kaşe, 


talep edilir.


NOT :  İstanbul' da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.Gaz açma randevusu nasıl alınır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com