Sitede ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?

Sitede ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır? Sitede ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Bireysel kombi sistemine geçmek istiyoruz. Bize, yönetim planımızı 4/5 oy oranıyla değiştirerek apartman yönetimine geçmemiz, sonra apartman yönetimlerinin her apartmanda yüzde 51 ile bireysel doğalgaza geçmesi önerildi. Bu mümkün mü?' sorusunu yanıtladı. 

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Sitemiz, 7 bloklu. Her blokta 12 daire var. Her daire aynı metrekare büyüklüğünde, her bloğun toplam brüt metrekaresi 1500 metrekare civarında. Yalnızca site yönetimimiz var, apartman yönetimleri yok. 20 yıldır bu şekilde.

Site merkezi sistemle kömürle ısıtılıyor. Bundan sonra, bireysel kombi sistemine geçmek istiyoruz. Ancak bu konuda oy birliği yok.

Bize, öncelikle ısınma sisteminin ayrıştırılması amacıyla yönetim planımızı 4/5 oy oranıyla değiştirerek apartman yönetimine geçmemiz, daha sonra apartman yönetimlerinin her apartmanda yüzde 51 ile bireysel doğalgaza geçmesi önerildi. Bu mümkün mü?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...


Sitemiz, 7 bloklu. Her blokta 12 daire var. Her daire aynı metrekare büyüklüğünde, her bloğun toplam brüt metrekaresi 1500 metrekare civarında. Yalnızca site yönetimimiz var, apartman yönetimleri yok. 20 yıldır bu şekilde.

Site merkezi sistemle kömürle ısıtılıyor. Bundan sonra, bireysel kombi sistemine geçmek istiyoruz. Ancak bu konuda oy birliği yok.

Bize, öncelikle ısınma sisteminin ayrıştırılması amacıyla yönetim planımızı 4/5 oy oranıyla değiştirerek apartman yönetimine geçmemiz, daha sonra apartman yönetimlerinin her apartmanda yüzde 51 ile bireysel doğalgaza geçmesi önerildi. Bu mümkün mü? ● M.E.A.

Size ‘mümkündür’ diyemeyeceğim. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesi şöyle: “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

★ ★ ★

Okuyucumun mektubuna göre her blok 1.500 metrekare. 7 blok toplam 10 bin 500 metrekare. Demek ki ferdi ısınma sistemine geçiş için karar tüm kat maliklerinin katılımı ile olacak.

Yani size önerilen öyle yönetim planının değişmesi ile olacak iş değil. Acaba size bu aklı vereni yine aynı madde içindeki şu cümle mi yanıltıyor: “Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.”

Bu cümle onları yanıltıyor olabilir ama önerileri sizin için geçerli değildir. Şayet tüm kat maliklerinin oyunu alabilirseniz o zaman olur.