Apartmanda ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?

Apartmanda ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?

Apartmanda alınacak bazı kararlar, kat maliklerinin çoğunluğunun kararını gerektirirken; bazı kararlar ise oy çokluğu ile alınabiliyor. Peki, apartmanda ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır? İşte yanıtı..


Apartmanda ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.


Apartmanda alınacak bazı kararlar, kat maliklerinin çoğunluğunun kararını gerektirirken; bazı kararlar ise oy çokluğu ile alınabiliyor. Peki, apartmanda ısıtma sistemi değişikliği nasıl yapılır?


Kanun gereğince kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılıyor. 


Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılıyor. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödeniyor. 


Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleniyor.


Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılıyor.Apartman merkezi sistem yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com