Mersin Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı!

Mersin Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı!

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaklaşık 52 hektarlık kentsel sit alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylandı.


Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk, yazılı bir açıklama yaparak, Mersin’in hem geleneksel kent merkezini hem de günümüzdeki yönetim ve ticari merkezini oluşturan yaklaşık 52 hektarlık kentsel sit alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın, Büyükşehir Meclisi’nden geçtiğini bildirdi. Tren Garı ile Kültür Merkezi arasında kalan alanın mimari, tarihi, sanatsal ve estetik özelliklerinin, bu bölgeyi “Kentsel Sit Alanı” haline getirdiğini belirten Türk, planın onaylanmasının ardından söz konusu alanın tarihi dokusunun korunacağını, yapılara yeni işlevler kazandırılarak kent merkezinin ticari ve turistik açıdan hareketlenmesinin sağlanacağını kaydetti. Akdeniz Belediyesi kontrolünde yapılan koruma amaçlı imar planı ile bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulmasının hedeflendiğini aktaran Türk, “Ayrıca söz konusu alanda doğal afet risklerine karşı önlem alınması, tarihi ve kültürel taşınmazların korumaya alınıp çeşitli işlevler kazandırılması esas alınıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22 Kasım 2013 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen plan, halihazır haritalarda açık alan sistemi, yaya ve taşıt dolaşımı, altyapı, yoğunluklar ve parsel tasarımları, yerel sahipliği içeren hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları, plan notları ve açıklama raporlarını kapsıyor” dedi.


Planın hazırlanma aşamalarının tamamında katılımcılık ilkesinin esas aldıklarını ifade eden Türk, plan hakkında danışma kurulu, üst kurul oluşumlarının yanı sıra üniversite, sivil toplum örgütleri, Büyükşehir Belediyesi, mimar ve mühendis odaları gibi ilgililerin görüş ve önerilerini aldıklarını dile getirdi. Kentin dinamiklerinin ve farklı aktörlerin katılımıyla toplantılar düzenleyerek değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Türk, “Bilindiği üzere kentler günümüzde gitgide birbirine daha çok benzeyen organizmalar haline dönüşüyor. Bu benzerlikten sıyrılabilen ve yerel farklılıklarını ortaya koyan kentler ise ticari, kültürel ve turistik açıdan bir adım öne çıkıyor. Ayrıca tekdüzelikten kurtulan bu kentler, bu değerlerinin ortaya konması açısından tekdüzeliğe karşın zengin bir çeşitlilik sunarak şehir sakinlerini mutlu kılıyor, yaşam kalitesini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.


Akdeniz Belediyesi’nin planlama çalışmalarında katılımcılığın önünü açtığını vurgulayan Türk, şöyle devam etti: “Böylece şehir sakinlerinin tarihi dokuyu sahiplenmesini sağlama, Mersin’in tarihi dokusunu kente kazandırmayı benimsedik. Geçmişin bilgilerini taşıyan ve bugün için kentin önemli bir parçası olan Mersin tarihi kent merkezine yönelik hazırlanan plan çalışmalarında, fiziksel ve kültürel mirasın yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması, bu değerlerin özel bir çaba ile korunması ve canlı tutulması ile kültürel sürekliliğin devamlılığını amaçladık. Akdeniz belediyesi denetiminde çalışmalarına devam edilen Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ve Kentsel Tasarım Projesi’ne ilişkin 1. aşamanın 1/5000 ölçekli plan onayından sonra 1/1000 ölçekli plan çalışmaları ve Kentsel Tasarım projeleri ile devam edecek. Akdeniz ve Mersin halkı adına, kentsel tasarım ve revizyon projesinde katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara, akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum.”


Adana Kent Gazetesi