Mersin'de 13.5 milyon TL'ye satılık arsa ve fabrikası!

Mersin'de 13.5 milyon TL'ye satılık arsa ve fabrikası!

Mersin 6. İcra Dairesi, Mersin İl, Akdeniz İlçesi'nde bulunan arsa ve üzerindeki kompleksi TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 7 Nisan 2021 günü gerçekleşecek.


Mersin 6. İcra Dairesi, Mersin İl, Akdeniz İlçesi'nde bulunan arsa ve üzerindeki kompleksi satışa çıkarıyor. Gayrimenkulün satış bedeli 13 milyon 510 bin 520 TL olarak belirlendi. 

Mersin

T.C. MERSİN 6. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 122 Ada, 4 Parsel, BURHAN Mahalle/Köy, KARAMEHMETKOYAĞI Mevkii, taşınmaz ÜZERİNDEKİ ŞERH VE BEYAN NEDENİYLE 4562 SAYILI KANUN GEREĞİ OSB' DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLU OLDUĞUNDAN, İHALEYE KATILMAK İSTEYENLİRİN OSB' DEN ALDIKLARI UYGUNLUK BELGESİ OLANLARA SATILACAKTIR. taşınmaz üzerinde ; 2 kısım şeklinde Antrepo, ön kısımda meyve sebze paketleme kısmı, arka kısımda ise plastik ambalaj sandık üretimi yapılan kısım,11 adet soğuk hava deposu, (Halen bu bölümler kiraya verilmiş durumda), idari bina, işçi yatma katları, mutfak, yemekhane ,vb. müştemilatlardan ibaret tesis ve bu tesislerin eklentilerinden ibarettir. taşınmaz üzerinde ; 2 kısım şeklinde Antrepo, ön kısımda meyve sebze paketleme kısmı, arka kısımda ise plastik ambalaj sandık üretimi yapılan kısım,11 adet soğuk hava deposu, (Halen bu bölümler kiraya verilmiş durumda), idari bina, işçi yatma katları, mutfak, yemekhane ,vb. müştemilatlardan ibaret tesis ve bu tesislerin eklentilerinden ibarettir. Dava konusu taşınmaz; güney doğusu 25 metrelik Rasim DOKUR Bulvarına, kuzeydoğusu 15 metrelik imar yoluna cepheli, Rasim Dokur Bulvarına olan cephesi giriş kapısının da olduğu betonarme duvar, doğusu betonarme duvar ve taş istinat duvarı ile çevrili, tesis ön alanı beton saha olarak düzenlenmiş, arka tarafı ise kısmen beton ve kısmen de stablize malzeme ve çakıl serilidir. Taşınmaz üzerinde girişte nizamiye , trafo binası, kantar, 1,10m yükseklikte betonarme subasman üzerinde antrepo yapıları ile 11 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Ayrıca antrepolar önünde üzeri sandviç panel sac ile örtülü sundurmalar ve kamyon yanaşma, yükleme ve boşaltma yerleri, kısmi bodrum kat dahil 4 katlı idari bina, ve müştemilatlarından oluşan betonarme binalarda idari kısım katları bitirilmemiş durumda ancak güney batıda bulunan betonarme binada 2. Katta işçi yatma odaları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz eğimli bir zemine sahip olup saha düzenlemesi yapılarak önce taşınmaz düz bir alan haline getirilerek üzerine mevcut binalar ve yapılar yapılmıştır.122 ada,4 parsel nolu arsa taşınmazın civarı, üzerinde sanayii yapı ve tesisleri olan genelde faal halde çalışan işyerlerinden ve yapımı devam eden imalat yeri, fabrika ve tesislerden oluşmaktadır. Organize Sanayii Bölgesi Müdürlüğü tarafından yaptırılmış olan alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşımı özel araç ve 2.Organize Sanayii Bölgesi içinden geçmekte olan toplu taşıma ulaşım araçları ile sağlanmaktadır.

DAVA KONUSU TAŞINMAZ ÜZERİNDE MEVCUT YAPILAR :

1) ÇEVRE DÜZENLEMESİ : zemin altı yapıları kapsamaktadır. Alan toplamı: 2.350,00m2 dir. Bu alanda gölgelik, sundurma, nizamiye, trafo binası, araç yükleme yerleri ve üzerindeki sundurmalar, zemin kaplamaları ve alt yapısı dahildir. Çevre düzenlemesi, zemin ıslahı, taşıt trafiğine mukavim saha betonu ile kaplanmış alan, yeraltı su, elektrik tesisatı, betonarme ve taş çevre duvarı, tesisin giriş ana kapısını kapsamaktadır. Yapım tarzı , imalat çeşitliliği, boyutlandırmaları dikkate alındığında dava tarihi itibarı ile serbest piyasa birim m2 fiyat değeri 280,00 TL/m2dir. Eksik imalat ve yıpranma payı oranı %10 olarak değerlendirilecektir. Dava tarihi itibarı ile Çevre düzenlemesi ve eklentileri bedeli ; 2.350,00m2 x 280,00TL/m2 x (%100-%10) = 592.200,00TL (BeşyüzdoksanikibinikiyüzTL)

2) ANTREPOLAR : İnşaat ruhsatı alınarak inşaa edilmiş kısmı 2.000m2 + 2.900m2 = 4.900m2 dir.
Bu mevcut yapı kütlesine bitişik olarak sonradan inşaat ruhsatı alınmadan ilave edilen yapılar toplam 930m2 olup, yapının tamamı 4900m2+930m2 = 5.430,00m2 dir. Söz konusu yapının mimari sınıfı 3A grubu yapı olup (mimari sınıfı 3A grubu olan yapılar bünyesinde Soğuk hava depoları ve Küçük sanayii tesisleri, imalathaneler yer almaktadır), betonarme karkas temel ve özel dayanıklığı arttırılmış beton ile inşaa edilmiş 1,20m yükseklikli subasman üzerinde çelik konstrüksiyon karkas olarak inşaa edilmiş üstleri ve yanları trapez sandviç oluklu sac ile kaplı zemin ve dolaşım alanları forklift taşımalarına ve sürkilasyona dayanıklı beton ile uygun donanımlı ve aşınmaya uygun kimyasallar katılarak üretilmiştir. Antrepolarda genelinde, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat mevcut olup, kullanım amacına uygun özel imalat ve eklentiler ile güçlendirmeler yapılmıştır. Yapım yılı , halihazır durumu itibarı ile yıpranma ve eksik imalat payı oranı %15 olarak kabul edilmiştir./ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl için yayımlanan ve 2020 yılı için 10/03/2020 tarihli ve 31064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim (m2) Maliyetleri Tebliğinde; 3A grubu yapıların 1 m2 Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli = 1.100,00TL/m2 dir.
Dava Tarihi itibarı ileAntrepo binası Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli :
5.430,00m2 x 1.100,00TL/m2 x (%100-%15) = 5.077.050,00TL (BeşmilyonyetmişyedibinelliTL)

3) SUNDURMALAR : Toplamda 420,00m2 alanında, mimari sınıfı 1A grubu yapı olup, çelik konstrüksiyon karkas yapı olarak imal edilmiş olup üzeri trapez sac ile kaplanmıştır.Yapım yılı ve halihazır durumu itibarı ile yıpranma payı ve eksik imalat payı oranı %5 olarak kabul edilmiştir. 2020 yılı için yayımlanan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğinde; 1A grubu yapıların 1 m2 yapı yaklaşık maliyet bedeli = 210,00TL/m2 dir.
Sundurmaların Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli ;
420,00m2 x 210,00TL/m2 x (%100-%05) = 83.790,00TL (SeksenüçbinyediyüzdoksanTL)

4) İDARİ BİNA –YEMEKHANE – MUTFAK- YATAKHANE BİNASI : Bodrumkat+Zemin kat+ 2 katlı olarak betonarme karkas olarak inşaa edilmiş olan bina yer yer tamamlanmamış durumda olup inşaat ruhsatındaki toplam inşaat alanı 1.368,00m2 olup mevcut binanın bodrum katı 132m2, zemin , 1.kat,2. Kat alanları 3x422,00m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 1.398,00m2 dir. Binanın Güney bölümü ofis, kuzey kısmı ise zemin katında depo, işçi Wc ve lavaboları, iç merpen, 1. Katta mutfak, çayocağı, yemekhane, 2. Katı ise yatakhaneler, duş, wc ler ve koridordan oluşmuştur. Damı gezilebilir betonarme teras şeklindedir. Söz konusu binanın mimari sınıfı 3A grubu olup, eksik imalat ve yıpranma payı oranı %10 olarak tespit edilmiştir. 2020 Yapı Yaklaşık Maliyet Bedelleri tebliğinde 3A grubu yapıların 1m2 Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli = 1.100,00TL/m2 dir. İdari Bina + Yemekhane+ Mutfak+ Yatakhane Binasının dava tarihi itibarı ile Yapı Yaklaşık Maliyet Bedeli =1.398,00m2 x 1.100,00TL/m2 x (%100-%15) = 1.307.130,00TL (BirmilyonüçyüzyedibinyüzotuzTL)

DAVA KONUSU TAŞINMAZIN ZEMİN DEĞERİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Burhan mahallesi, Karamehmetkoyağı mevkii, 2.Organize Sanayii Bölgesi, 122 ada, 4 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki ana taşınmazın İmar durumu, konumu, halihazır durumu, çevresel özellikleri dikkate alınarak çevresindeki emsal arsa taşınmaz alım satım işlemleri, satış ilanları incelenerek, değerlendirilerek yapmış olduğumuz tespitlerle; 122 ada, 4 parsel numarada kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın 1 metrekare arsa zemin değerinin dava tarihi itibarı ile 375,00TL/metrekare olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Buna göre dava konusu taşınmazın dava tarihi itibarı ile toplam zemin değeri ; 17.200,93 metrekare x 375,00TL/metrekare = 6.450.350,00TL (AltımilyondörtyüzellibinüçyüzelliTL)

DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ ;
Arsa Zemin değeri + Çevre düzenlemesi + Antrepo değeri+ Sundurmalar değeri + İdari Bina değeri =
6.450.350,00TL+ 592.200,00TL + 5.077.050,00TL+ 83.790,00TL + 1.307.130,00TL = 13.510.520,00TL (OnüçmilyonbeşyüzonbinbeşyüzyirmiTL)olacağı görüş ve kanaati ile hesaplanmıştır.

İmar Durumu : İmar Planında yollardan 20m, 12m ve 16m çekme mesafesi şartı bulunduğu, Emsal = 0,70 imar yoğunluklu, TAKS = 0,55, Yeşil alan= İnşaat alanı dışında kalan kısımlar yeşil alan olarak düzenlenecektir. Notunun düşüldüğü, 26/12/2011 tarih ve 026-11 nolu inşaat ruhsatı ile 2.000 metrekare büyüklüğünde Sanayii Binaları yapımı için , 21/08/2015 tarih ve 025-15 nolu inşaat ruhsatı ile 2.900 metrekare büyüklüğünde Sanayii Binası, 27/02/2018 tarih ve 004-18 nolu İnşaat Ruhsatı ile1.368 metrekare büyüklüğünde ofis işyeri yapımı için izin verildiği, 19/11/2012 tarih ve 024-13 nolu Yapı Kullanma izninin 2000 metrekare büyüklüğündeki Sanayii Binaları için, 20/04/2017 tarih ve 010-17 nolu Yapı Kullanma izninin 2.900 metrekare büyüklüğünde Sanayii Yapıları için izin verildiği anlaşılmıştır.
Adresi : Burhan Mah. Mers İn-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi, Rasim Dokur Bulvarı Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 17.200,93 metrekare
Arsa Payı : Tam
Kıymeti: 13.510.520,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler:TAŞINMAZIN İCRA YOLU İLE SATIŞI DAHİL ÜCÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLUDUR beyanı mevcuttur
1. Satış Günü : 07/04/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 05/05/2021 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN
Satış şartları :
Taşınmaz ÜZERİNDEKİ ŞERH VE BEYAN NEDENİYLE 4562 SAYILI KANUN GEREĞİOSB' DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLU OLDUĞUNDAN, İHALEYE KATILMAK İSTEYENLİRİN OSB' DEN ALDIKLARI UYGUNLUK BELGESİ OLANLARA SATILACAKTIR.

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/304 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/01/2021