Mersin'de 31.1 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!

Mersin'de 31.1 milyon TL'ye icradan satılık akaryakıt istasyonu!Mersin 3. İcra Dairesi, Mersin ili, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunu satışa çıkardı. Taşınmazın satış bedeli toplam 31 milyon 107 bin 846 TL olarak belirlendi. 


Mersin 3. İcra Dairesi, Mersin ili, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunu 31 milyon 107 bin 846 TL'ye satıyor. Taşınmazın ihalesi 25 Haziran 2021 günü gerçekleşecek. 

Mersin

T.C.MERSİN 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin ili, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi 10469 Ada, 2 Parselde kayıtlı olup , Üç katlı Çelik işyeri binası ,Onüç Adet Petrol tankı, Bir Adet yağ deposu, İki Adet Su deposu, Bir Adet bekçi Kulübesi ve arsası, vasfındadır. Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Akdeniz İlçesinde, Mersin şehir merkezinin yaklaşık 10 km doğusunda, Mersin  Adana  Karayolunun 3.000 m güneyinde ve Deliçay deresinin 200 m doğusundadır. Taşınmaza ulaşım Kent merkezinden Mersin-Adana karayolunda doğu yönünde yaklaşık 10 km ilerlenir sağda bulunan Euroil Akaryakıt istasyonunun bulunduğu Kazanlı kavşağından sağa güneye Atatürk Caddesine dönülür. Yaklaşık 4 km ileride Kazanlı Belde ayrımından Soda ve Cam Sanayisine giden yola dönülür. TRT verici istasyonunu geçtikten sonra 32965 sokağa sağa(batı) dönülür. Sokak üzerinde yaklaşık 400 m ilerledikten sonra sola(güney) 32967 sokağa dönülür. Sokak üzerinde 200 m ilerledikten sonra sağa kervan sokağa dönülür. Sokak üzerinde yaklaşık 400 m ilerledikten sonra solda değerlemeye konu olan taşınmazın bulunduğu 10469 ada 2 parsele ulaşılır. Parsel kuzeyden cepheli olduğu Kervan Sokak üzerinden servis almaktadır. Servis yoluna yaklaşık 96 m cephesi, 265 m parsel derinliği bulunmaktadır. Yakın çevresinde, Akpet, SOil, Alpet dolum tesisleri, Kadoil, Petrotürk Dolum tesisleri bulunmaktadır. Kasaba merkezinin batısında yer alan bölgede Sanayi ve Depolama Alanı Sıvılaştırılmış gaz dolum tesisi) amaçlı kullanılan yapılar bulunmaktadır. Arsanın bulunduğu bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuzdur.Taşınmaz üzerinde bulunan irtifak Şerh ve Beyanlar hakkı taşınmazın toplam değerine %2 oranında o tesir etmektedir. Beyan, irtifak hakkı ve hacizler olumsuz yönde etkilemektedir. Mersin-Adana Karayoluna yakın olması, bu bölgedeki yapılaşma genellikle petrol dolum tesisleri şeklinde olması, parselin yüzölçümü, cephe genişlikleri, bölgedeki ticari faaliyet yoğunluğu taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir. Parsel yaklaşık dikdörtken şeklinde olup, topoğrafik açıdan düzgün zemin yapısına sahiptir.

Arsa: 10.607.400,00 TL
İnşaat Grubu: 4.768.881,00 TL
Mekanik aksam cihaz ve ekipmanlar: 15.135.000,00 TL
Elektrik tesisat ve ekipmanlar: 596.565,00 TL
TOPLAM: 31.107.846,00TL
Adresi : Abdullah Şahutoğlu Mah. Kervan Sok. Petrotürk Akaryakıt dolum tesisisi NO:18 Akdeniz/ MERSİN
Yüzölçümü : 23.572,00 metrekare
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1.000 ölçekli imar planına göre uygulaması yapılmış imar parselidir. Sanayi, DepolamaAlanı, V= SX3, Hmax=30 m, Max Taks= 0,30, Ön bahçe çekme mesafesi 30 m yan bahçe çekme mesafesi 20 m olarak işaretlidir.
Kıymeti : 31.107.846,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine 250 m2'lik kısım üzerinde, telden 3,5m aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydıyla irtifak hakkı (Başlama tarihi: 08.01.2106, Süre: 99 YIL) Çukurova Elektrik A.Ş. lehine beyannamesinde gösterildiği şekilde 236m2'lik kısım üzerinde telden 3 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydıyla Çukurova Elektrik A.Ş. lehine irtifak hakkı vardır. (Başlama tarihi: 05.02.1997, Süre :-) Beyan: İş bu parselde 224 m2 irtifak 4 metrekarelik kısımda Çukurova Elektrik A.Ş. adına 09/03/1983 tarih ve 1588 yevmiye ile istimlak şerhi,Beyan: İş bu parselde 340 etrekarelik kısmında Çukurova Elektrik A.Ş adına 09/03/1983 tarih ve 1588 yevmiye ile irtifak hakkı şerhi, Beyan: 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin2. Fıkrasının (a) uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 25/06/2021 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 26/07/2021 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/368 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/03/2021