Mersin'de 5 HES için Cem Veb Ofset'ten 8.8 milyon dolarlık teklif!

Mersin'de 5 HES için Cem Veb Ofset'ten 8.8 milyon dolarlık teklif!


Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri'nin özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalede Hidroelektrik Santrallerinin işletme hakkı için en yüksek teklifi veren Cem Veb Ofset ve ikinci yüksek teklifi veren Abdülmecit Modoğlu


Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri'nin özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalede Hidroelektrik Santrallerinin işletme hakkı için en yüksek teklifi Cem Veb Ofset verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı.


Karar:


Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/11/2014  tarihli ve 7613 sayılı yazısına istinaden;


1) Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 13/8/2014 tarihinde yapılan İhale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;


Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin;


• 8.850.000 (Sekizmilyonsekizyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren  Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye  İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,


• 8.800.000 (Sekizmilyonsekizyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve İhalenin iptaline 


şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,


2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına


karar verilmiştir.