13 / 08 / 2022

Meslek Odalarından 'Zorlu Konak'ın ruhsatı iptal edilsin' çağrısı!

Meslek Odalarından 'Zorlu Konak'ın ruhsatı iptal edilsin' çağrısı!

İzmir Zorlu Konak Projesi'nde sular durulmuyor. TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir ve Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman' da Zorlu Konak tartışmalarına dahil oldu.İzmir Zorlu Konak Projesi' nin yükseklik tartışmaları sıcaklığını korumaya devam ediyor. Evrensel'den Ramis Sağlam' ın haberine göre; 18 ay önce  İzmir  Büyükşehir ve Konak Belediyesi tarafından "gökdelen" olmayacağı söylenen 'Zorlu Konak Projesi' nin yüksekliği tadilat ruhsatında  134 metre olarak karar verilmişti.

Zorlu Konak Projesi'nin dayanağı olan imar projesine dair son gelişmeleri, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sözcüsü Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir ve Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman değerlendirmede bulundu.

"RUHSAT HUKUKA AYKIRI"

Aykut Akdemir, 'TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Daire Başkanlığı ve Konak Belediyesi’ne Konak’taki gökdelen projesinin mevzuata aykırı ruhsatın durdurulması talebinde' bulunduklarını söyledi. Akdemir, "Söz konusu alana ilişkin daha önce ilgili meslek odalarımız ile kurulumuzun ayrıntılı bir şekilde yaptığı açıklamalar dikkate alındığında yapılan işlem bütünüyle hukuka aykırıdır" diye konuştu.

“HUKUKİ SORUMLULUK İDAREDE”

Hukuka aykırı yapılan işlerin tespit edilmesi sonrasında değiştirilebilir olacağına vurgu yapan Akdemir, "İdarelerin hukuka aykırılığını tespit etmiş oldukları işlemler için geri alma veya kaldırma yolunu işletmeleri hukuken mümkündür. Hukuken sakat bir ruhsatla kazanılmış hak tesis edildiği iddiası, idarelerin hukuka uygun işlem tesis etme yükümlülüğünü ve mevcut hukuka aykırılığı giderme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu hukuka aykırılığın giderilmesi sürecinde hak kaybına uğradığını iddia eden kişilerce idarelere yöneltilebilecek tazminat taleplerinin kamu zararı olarak tanımlanması ve bu gerekçeyle işlemin kaldırılmasından imtina edilmesi ise hukuka aykırılığın giderilmesi yönündeki sorumlulukları yerine getirilmemesi anlamına gelir. Zira söz konusu tazminat taleplerine ilişkin idarelerce ilgili hukuksuz işlemi tesis eden yetkilisine rücu edilebileceği herkesin malumudur. Kamu idarecileri tüm bu hukuki süreçler ve yollar hakkında en bilgili merciilerdir" diye açıkladı.

 Meslek Odalarından Zorlu Konak ın ruhsatı iptal edilsin çağrısı!

"RUHSAT VERİLMEMELİYDİ"

“Planlar arasında uyumsuzluk olması sebebi ile mevzuat gereği 2018 yılında Zorlu Gökdelen Projesine ruhsat verilememeliydi” diye ifade eden Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker  Kahraman sözlerine şunları ekledi; “Oysa ne yazık ki kamuya ait yolların proje alanına dâhil edilmesi ile ruhsat düzenlenmiştir. Yüksek yapıların yapılaşma yükseklikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından 84 metre ile sınırlandırılmasına karşın yeni ruhsat Konak Belediyesi tarafından 134 metre olarak verilmiştir. Kamuoyunu rahatsız eden konu asıl olarak budur.”

"PLAN AYRICALIKLI HALE GELMİŞTİR"

Alanı kapsayan 1/5000 Nazım İmar Planının 2009 senesinde görülen dava sonucu kabul edilmediğini söyledi. Kahraman, “Her ne kadar 2010 yılında 1. Etap 1/5000 Nazım Plan onaylanmışsa da bu plan ile alt ölçekli planı olan 1/1000 plan arasında uyumsuzluklar devam etmiştir. Bu uyuşmazlıklar durumunda alt ölçekli planın (1/1000) mevzuat gereği üst ölçekli plana (1/5000) uyumlu hale 6 ay içinde getirilmesi gerekirken ne yazık ki geçen sürede bu uyumsuzluklar giderilmemiştir” diye konuştu.
Kahraman son olarak şunları söyledi, "2021 yılında verilen tadilat ruhsatında bu yönetmelik dikkate alınmamış. Ruhsat verilen alanda 2 yıl içinde inşaat başlamadığı için ruhsat iptal edilmelidir. Ancak bu şekilde bir işlem yapılmamıştır. Aktarılan hususlar sebebi ile yapının inşa edilmesinde anlaşılmaz bir ısrar olduğu düşünülmektedir.” 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi: Zorlu Konak projesinin tadilat ruhsatı iptal edilsin!

Zorlu Holding’in İzmir’de yapacağı gökdelen için kat kararı bekleniyor!