Metal Gayrimenkul kar payı dağıtacak mı?

Metal Gayrimenkul kar payı dağıtacak mı? Metal Gayrimenkul kar payı dağıtacak mı?

Metal Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde zarar oluştuğunun tespitine, dağıtılabilir kar oluşmamış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağının, Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi...Metal Gayrimenkul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 hesap dönemi kar dağıtımı hakkında açıklama yaptı. 

Metal Gayirmenkul A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu toplandı ve 2019 yılı faaliyetleri neticesinde kar dağıtımı yapılıp yapılamayacağı hususu görüşüldü.

Metal Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde zarar oluştuğunun tespitine, dağıtılabilir kar oluşmamış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağının, Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile Şirket merkezinde toplandı.

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri neticesinde kar dağıtımı yapılıp yapılamayacağı hususu görüşüldü.

Sonuçta;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve diğer yasal mevzuat kapsamında tutulan mali kayıtlarının incelenmesinden, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap döneminde zarar oluştuğunun tespitine; dağıtılabilir kar oluşmamış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağının, Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Kar dağıtım tablosu için tıklayın