Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Genç tarafından kuruldu.Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Genç tarafından kuruldu.

Metraj Beton Ve Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
İnşaat a. İnşaatlarda beton işleri, kalıp içerisine beton dökülmesi, beton yapmak ve yaptırmak. b. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, para ve bahçe düzenlemeleri turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. d. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık arttırma eksiltme ve arttırma teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslim taahhüt etmek. e. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşlarını, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su kanalizasyon, doğal gaz, alt yapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek , ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. 1 Şirket iştigal konuları ile ilgili İnternet üzerinden ve çağrı merkezi üzerinden pazarlamasını, alım, satımını yapar. 2 Şirket iştigal konuları ile ilgili yatırım, ithalat, ihracat, alım, satım, tasarruf, taahhüt, komisyonculuk, mümessillik ve dahili ticaret fizibilite etütleri yapar ve yaptırır. İhtiyaç sahiplerinin istifadesine sunar bu konuda danışmanlık yapar. 3 Şirket konuları ile ilgili bankalardan ve mali müesseselerden gerekli kredileri banka ve resmi kuruluşlardan teşvik belgelerini ve yatırım indirimleri almak bununla ilgili faaliyetleri yapmak, mevzuattan yetkili mercilerin müsaadesi ile dış kredilerden dış yatırım ve finansman mevzuatı çerçevesinde yararlanmak ve bunlarla ilgili teminatlar göstermek teminat ve kefalet için gerekli araştırmaları yapmak yapılanlara katılmak. 4 Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak gayrimenkuller, sanayi tesislerini kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak gayrimenkullerin üzerinde irtifak intifa, sükna gayrimenkul mülkiyeti kat mülkiyeti, irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferah etmek ve bunun gibi aynı haklar tesis etmek, edinilen aynı hakları satmak, devretmek, şirketin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan menkul ve gayri menkuller üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine kendi borçları için rehin ve ipotek vermek. 5 Şirket iştigal konularında yurt içinde, yurt dışında, temsilcilik acentelik, bayilik, komisyonculuk, distribütörlük, mutemetlik, mümessillik, taşeronluk yapar ve yaptırır. f. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak ve kiraya vermek. g. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak ve uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k. Durum ( hali hazır ) kadastro yer altı maden ocakları deniz gibi tünel ve baraj, su, yol, kanalizasyon boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı parselasyon planlarının yapımı. l. Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. m. Konu ile ilgili her türlü dengeleme hesaplama yazım ve çizim işlerinin yapımı. n. İnşaat sanayinde kullanılan tüm yapı kimyasallarının beton katkıları, harç katkıları, tek ve iki bileşenli yapıştırıcı ve izolasyon malzemeleri, bitüm emülsiyon solüsyon ve boyaları, iki bileşenli bütün kaplamalar, epoksi harç kaplama ve boya sistemleri, kalıp ayırıcı ve koruyucu madeni ve bitkisel yağ harmanları, parafin ve emülsiyonları, parafin ve sentetik reçine esasları beton kür malzemelerinin alımı satımı, imalatı, ithalatı ihracatı ve ticaretini yapmak. o. Başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türü toz ve yaş boya tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya silikonlu ve silikonsuz mat boyalar metalik ve plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin imalarını fason işçiliğini yapmak, yaptırmak, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak. p. İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum mermer mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatör, pvc boru birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: İstasyon Mah.Ümraniye Sk. Akasya Apt.No:42/5 Küçükçekmece