24 / 05 / 2022

Mey Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Yapı Anonim Şirketi kuruldu!


Mey Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Yapı Anonim Şirketi, Mehmet Yalçın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Şaşkınbakkal Bulvarı'nda kuruldu.Mey Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Yapı Anonim Şirketi, Mehmet Yalçın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 26 Mayıs'ta Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Şaşkınbakkal Bulvarı'nda kuruldu. 


Mey Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Yapı Anonim Şirketi iş konusu; İnşaat -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. -İnşaatlar yapmak için iş ortalıkları kurabilir, proje üretebilir,bu projeleri başka şirket,kişi ve kurumlara satabilir ,devredebilir,danışmalık hizmeti verebilir,komisyonculuk yapabilir. Gayrimenkul Danışmanlığı; -Piyasa araştırması yapmak, gayrimenkullerle ilgili proje analizleri yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en verimli ve en iyi kullanım değeri analizi yapmak ve tespitlerde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, Yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizinde bulunularak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak, -Şirket konusu ile ilgili gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde danışmanlık hizmetlerinin alınmasına yardımcı olmak, -İnşaatların plan ve proje işlemleri ile ilgili yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilip, getirilmediğinin takibini yaparak, rapor hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek, -Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak, raporlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek, -Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi, hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, imar ve yapılaşma bilgileri, Proje, ruhsat ve encümen kararı bilgileri, orman bilgileri, sulama havzası bilgileri, gecekondu hak sahipliği, tespit ve değerleme bilgileri, ipotek, haciz ve benzeri sınırlamaların(takyidatların) araştırılması ve incelenmesi hususlarında değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek,   Enerji; - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak -Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. - Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. -Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin,atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. -   Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak. - Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, -  Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak


Mey Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Yapı Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Şaşkınbakkal Bulvarı, Bağdat Caddesi, 367/8