Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiriyor!

Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiriyor! Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiriyor!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir durumda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. 1 Mayıs'ta başlayan vergi dönemi ay sonunda sona erecek.

Bir kişinin vefat etmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarına geçiyor. Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız bir surette intikal etmesi durumunda miras vergisinin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de yine veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeme yapılıyor. Mirasçılar, vergi borcunu belli bir süre için, senede iki eşit taksit halinde ödüyor. Toplamda 6 taksitte veraset ve intikal vergisi borcu olan kişi borcunu kapatıyor.

Ödemeler ne zaman?

Veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mayıs tarihinde başladı ve ay sonuna kadar ödemeleri devam edecek. Veraset ve intikal vergisinin 2'nci dönem ödemeleri ise 1 Kasım ile 30 Kasım arasında yapılacak.

İstisna tutarları şöyle;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, 

Nasıl hesaplanır?

Miras vergisi, Veraset ve İntikal Vergi Dairelerine ödeniyor. Verginin beyannameleri ise taşınmazların bağlı olduğu belediyeye veriliyor. Veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi hesaplaması şöyle yapılıyor:

 

Mirasçılar dikkat! Verginizi ödemeyi unutmayın!

Miras kalan konut satılabilir mi?