Miras hakkı nasıl belirlenir? 

Miras hakkı nasıl belirlenir?  Miras hakkı nasıl belirlenir? 

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Evi alırken babam benim için kredi çekti. Ev satışından sonra tapuyu intika hakkı babamda kalmak üzere benim üzerine yaptık. İntifa hakkı sona ererse, veya vefat durumunda ablam hak isteyebilir mi?' sorusunu yanıtladı.  Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Evimi alırken kredi çekemeyince, babam benim için kredi çekti. Evin satışı gerçekleştikten 2 ay sonra tapuyu, intifa hakkı babamın üzerinde kalmak şartıyla benim üzerime satışını yaptık. Krediyi, her yıl yapılan sigorta ve DASK’ları (deprem sigortası) ben ödüyorum. İntifa hakkının sona ermesi, ölüm ya da terki durumunda, ablam evim üzerinde hak iddia edebilir mi? Bu durumu engellemek için ne yapabilirim? ' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...


Buradaki problem; kayden daire babanın kendi malıyken, intifa hakkını muhafaza etmesi suretiyle kuru mülkiyeti evlatlarından birine terk etmesi. Diğer evlat, bu mal üzerinde miras hakkı bulunduğunu ileri sürebilir mi? Burada bakılacak, husus babanın evladına kuru mülkiyeti devrederken tapuda ne surette devir yaptığıdır. Şayet bir bağış söz konusuysa babanın vefatı halinde, kız kardeş saklı payına tecavüz vaki olduğu iddiasında bulunabilir.

Ancak sorunun içinde babanın kuru mülkiyeti satış suretiyle devrini yaptığı belirtiliyor. Şayet baba, kuru mülkiyeti devir işlemini satış suretiyle yaptıysa, bu halde saklı paya tecavüz olduğu ileri sürülemeyecektir. Zira bu halde malvarlığından bir gayrimenkul çıkmış buna karşılık nakit girmiştir. Bu tür işlemlerde bizim önerimiz, satış suretiyle devrin yapıldığının belgesi olması için satış bedelinin banka hesabına yatırılmasıdır.

Aksi halde tapu kayıtlarında hernekadar satış görünüyorsa da bir bedel ödenmediği iddiası ile karşılaşılabilir. İşte okuyucumun olayında da bu iddia ileri sürülebilir.

Çoğunlukla da ‘evlat babasına para ödemez’ veya ‘Evladın bu miktarda parayı ödeme gücü yoktur ki ödesin’ gibi iddialarla karşılaşılır ki bu iddia mahkemece incelenir. Okuyucum soruyor, intifa hakkının kalkması halinde de bu talep olabilir mi? Hayır, babanız hayatta olduğu sürece böyle bir talep olmaz. Ancak vefattan sonra olabilir.